Giải ĐB 291738
Giải nhất 25468
Giải nhì 22282
Giải ba 7953667723
Giải tư 28244082081823284276 403828806494401
Giải năm 7148
Giải sáu 152713990551
Giải bảy 374
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,1 51
2,5,01 7,364,8
3,8,821,7,3274,6
232,6,84,0,6,382,2
7,4,648,4999
Giải ĐB 591499
Giải nhất 46028
Giải nhì 01757
Giải ba 3919463259
Giải tư 21247004772761188920 947994622815127
Giải năm 9143
Giải sáu 600282399915
Giải bảy 159
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
202159,9,7
115,1 6 
 20,8,7,84,7,2,573,7
7,4392,28 
943,75,3,9,5,999,4,9
Giải ĐB 551931
Giải nhất 15706
Giải nhì 78994
Giải ba 2301121659
Giải tư 82997691460815877941 664722788480476
Giải năm 8502
Giải sáu 454234344432
Giải bảy 216
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,6 58,9
4,1,316,11,4,7,06 
4,3,0,72 972,6
 34,2,1584
9,3,8,942,6,1594,7,4
Giải ĐB 703904
Giải nhất 99052
Giải nhì 49803
Giải ba 1398232045
Giải tư 01659879076914189741 009972435611733
Giải năm 2151
Giải sáu 042442207828
Giải bảy 949
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,207,3,4451,9,6,2
5,4,41 56 
8,524,0,80,97 
3,030,3282
2,049,1,1,54,597
Giải ĐB 560669
Giải nhất 23736
Giải nhì 44915
Giải ba 9641740992
Giải tư 60139849950491790382 583746404644265
Giải năm 9403
Giải sáu 568221796233
Giải bảy 634
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,39,6,15 
 17,7,54,365,9
8,8,92 1,179,4
0,3,034,3,9,6 82,2
3,7467,3,695,2
Giải ĐB 120655
Giải nhất 07691
Giải nhì 93048
Giải ba 7097946730
Giải tư 05855299962443798915 357726474142527
Giải năm 1912
Giải sáu 283841022585
Giải bảy 812
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3028,5,1,555,5
4,912,2,596 
1,0,1,7273,272,9
333,8,7,03,485
 41,8796,1
Giải ĐB 705153
Giải nhất 22566
Giải nhì 24514
Giải ba 0218528404
Giải tư 24890955648910596946 156977039950300
Giải năm 7854
Giải sáu 853742606536
Giải bảy 381
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,005,0,40,854,3
1,811,43,4,660,4,6
 2 3,97 
537,6 81,5
5,6,0,146990,7,9