Giải ĐB 349096
Giải nhất 81714
Giải nhì 22867
Giải ba 2241654956
Giải tư 35220817575402345414 103435153035559
Giải năm 8387
Giải sáu 715966474685
Giải bảy 101
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,3018,859,7,9,6
 14,6,41,5,967
 20,34,8,5,67 
2,43  85,5,7
1,147,35,596
Giải ĐB 596796
Giải nhất 92836
Giải nhì 98846
Giải ba 5972975371
Giải tư 22153266017939357239 682981567627157
Giải năm 3205
Giải sáu 078910514890
Giải bảy 409
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
909,5,1 51,3,7
9,5,0,71 7,4,3,96 
 29576,1
5,939,6989
 460,8,3,291,0,3,8,6
Giải ĐB 133368
Giải nhất 03414
Giải nhì 57631
Giải ba 0663847921
Giải tư 44138745190370884810 274540675299869
Giải năm 1338
Giải sáu 580404361672
Giải bảy 607
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
107,4,8 54,2
2,319,0,4369,8
7,521 72
 36,8,8,8,14,3,3,0,3,68 
0,5,1481,69 
Giải ĐB 051542
Giải nhất 04849
Giải nhì 65738
Giải ba 0150883620
Giải tư 85473933032456711670 904915130287020
Giải năm 9201
Giải sáu 400550226368
Giải bảy 919
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,2,205,1,3,2,8 5 
0,919 68,7
9,2,0,422,0,0673,0
7,0386,0,38 
 49,21,492,1
Giải ĐB 469241
Giải nhất 10374
Giải nhì 68351
Giải ba 2992010927
Giải tư 11085828385126234952 229590346892888
Giải năm 8498
Giải sáu 180469894119
Giải bảy 068
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
204852,9,1
5,419 68,2,8
6,520,7274
 388,6,9,3,6,888,9,5,8
0,7418,1,598
Giải ĐB 601539
Giải nhất 53748
Giải nhì 59022
Giải ba 7567222189
Giải tư 86228179197551278363 356794980788147
Giải năm 0350
Giải sáu 362795942968
Giải bảy 150
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,507 50,0
 19,2 68,3
9,1,7,227,8,22,0,479,2
6396,2,489
947,81,7,8,392,4
Giải ĐB 640228
Giải nhất 25275
Giải nhì 34463
Giải ba 6723461300
Giải tư 64072579942126387356 840698859229588
Giải năm 8573
Giải sáu 361566335370
Giải bảy 267
Giải tám 41
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,00 1,756
415567,3,9,3
7,928670,3,2,5
3,7,6,633,48,288
9,341694,2