Giải ĐB 209263
Giải nhất 17067
Giải nhì 18641
Giải ba 3723961213
Giải tư 29733619501980384118 658784134353149
Giải năm 7278
Giải sáu 972202044952
Giải bảy 045
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
504,3452,0
2,418,3 67,3
2,521,2678,8
3,0,4,1,633,97,1,78 
 45,3,9,14,39 
Giải ĐB 658056
Giải nhất 54407
Giải nhì 35536
Giải ba 7805485496
Giải tư 74940840586133189548 092618233119457
Giải năm 7560
Giải sáu 312742535120
Giải bảy 343
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6,401,7 53,8,7,4,6
0,3,6,31 9,3,560,1
 27,02,5,07 
4,531,1,65,48 
543,0,8 96
Giải ĐB 598886
Giải nhất 93152
Giải nhì 64521
Giải ba 8024176635
Giải tư 52833200218231499022 918030945637867
Giải năm 6234
Giải sáu 754703649886
Giải bảy 099
Giải tám 78
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03356,2
2,4,2148,5,864,7
2,521,2,14,678
3,034,3,5786,6
6,3,147,1999
Giải ĐB 813129
Giải nhất 47118
Giải nhì 69991
Giải ba 2066577958
Giải tư 12745838113637700310 078640838978890
Giải năm 4000
Giải sáu 532022102398
Giải bảy 610
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,1,0,1,90 4,658
1,917,0,0,1,0,8 64,5
 20,91,777
 3 9,5,189
6458,298,0,1
Giải ĐB 038849
Giải nhất 32827
Giải nhì 49682
Giải ba 5501054751
Giải tư 08438861098539478609 463949908514603
Giải năm 2112
Giải sáu 067831641097
Giải bảy 998
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
109,9,3851
8,512,0 64
1,8279,278
 389,7,381,5,2
6,9,9490,0,498,7,4,4
Giải ĐB 177214
Giải nhất 13959
Giải nhì 84308
Giải ba 7865851958
Giải tư 44920940536761347531 927474826339208
Giải năm 9562
Giải sáu 509540434607
Giải bảy 258
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
207,8,8958,3,8,8,9
313,4 62,3
62 0,47 
4,5,1,6315,0,5,5,08 
143,79,599,5
Giải ĐB 584351
Giải nhất 98288
Giải nhì 10230
Giải ba 6935672328
Giải tư 53860239531041332138 576308247325229
Giải năm 9087
Giải sáu 840188291341
Giải bảy 392
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,3,301 51,3,6,1
5,0,4,51356 
929,9,8873
5,1,738,0,03,2,887,8
 412,292