Giải ĐB 249192
Giải nhất 53944
Giải nhì 81212
Giải ba 3740712556
Giải tư 88344142349625715048 189095664703160
Giải năm 4473
Giải sáu 472872351260
Giải bảy 506
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,601,6,9,7357,6
 120,560,0
1,9285,4,073
735,42,48 
4,3,444,8,7,4 92
Giải ĐB 399872
Giải nhất 40873
Giải nhì 02898
Giải ba 7409956445
Giải tư 92029512354949566784 224400460054976
Giải năm 1416
Giải sáu 089731444610
Giải bảy 351
Giải tám 87
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,00 3,9,451
510,61,76 
7298,976,3,2
735987,4
4,844,0,52,997,5,9,8
Giải ĐB 615884
Giải nhất 31696
Giải nhì 96082
Giải ba 8585056060
Giải tư 08011718142489740825 404973879277998
Giải năm 5215
Giải sáu 625566896554
Giải bảy 409
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,6095,1,255,4,0
115,1,496 
3,9,8259,97 
 32989,2,4
5,1,84 0,897,7,2,8,6
Giải ĐB 883476
Giải nhất 84173
Giải nhì 45665
Giải ba 0134214448
Giải tư 92192063448415050824 666160354572175
Giải năm 4669
Giải sáu 890983704151
Giải bảy 782
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,5094,7,658,1,0
5161,769,5
8,9,424 70,5,3,6
73 5,482
4,244,5,2,80,692
Giải ĐB 642675
Giải nhất 13179
Giải nhì 95408
Giải ba 2875373324
Giải tư 20444104027091801344 266582968474865
Giải năm 1118
Giải sáu 120760453486
Giải bảy 815
Giải tám 65
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,2,86,1,4,6,758,3
 15,8,8865,5
 24 79,5
53 1,1,5,086,4
4,4,8,245,4,479 
Giải ĐB 113919
Giải nhất 74380
Giải nhì 21393
Giải ba 5021806057
Giải tư 77902371801003482782 957810746161133
Giải năm 3278
Giải sáu 937814611443
Giải bảy 437
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,802 57
6,8,618,9861,1
0,82 3,578,8
4,3,937,4,37,7,186,0,2,1,0
343193
Giải ĐB 704085
Giải nhất 58677
Giải nhì 34889
Giải ba 3744648612
Giải tư 04856538014644484706 783780178755211
Giải năm 7030
Giải sáu 363012310562
Giải bảy 796
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,301,6853,6
3,0,111,29,5,0,462
6,12 8,778,7
530,1,0787,9,5
444,6896