Giải ĐB 937797
Giải nhất 39860
Giải nhì 69507
Giải ba 4052065983
Giải tư 15136634775200878676 290945069700362
Giải năm 3547
Giải sáu 237375235827
Giải bảy 723
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,608,7 56
 1 5,3,762,0
623,3,7,02,4,7,9,0,973,7,6
2,7,2,836 83
947 94,7,7
Giải ĐB 666497
Giải nhất 60262
Giải nhì 38559
Giải ba 2021317409
Giải tư 82099892109283019555 538805049990991
Giải năm 4510
Giải sáu 237246306041
Giải bảy 003
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,1,3,803,95,555,5,9
4,910,0,3 62
7,62 972
0,130,0 8 
 419,9,0,599,9,1,7
Giải ĐB 211171
Giải nhất 40052
Giải nhì 58597
Giải ba 3089262381
Giải tư 45642078704942893114 323016105282324
Giải năm 6474
Giải sáu 255144078511
Giải bảy 055
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
707,1555,1,2,2
5,1,0,8,711,4 6 
7,4,5,9,528,40,972,4,0,1
 3 281
7,1,242 92,7
Giải ĐB 157108
Giải nhất 03875
Giải nhì 20019
Giải ba 4919800478
Giải tư 93535003594254745215 866832040259182
Giải năm 2541
Giải sáu 344450668551
Giải bảy 762
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,83,1,751,9
1,5,411,5,9662,6
6,0,82 478,5
8359,7,083,2
444,1,75,198
Giải ĐB 593540
Giải nhất 73309
Giải nhì 21177
Giải ba 8175250651
Giải tư 43778337491746626192 158404883212248
Giải năm 7569
Giải sáu 765918604778
Giải bảy 726
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,6,4,409 59,2,1
51 2,660,0,9,6
9,3,526778,8,7
 327,7,48 
 49,0,8,05,6,4,092
Giải ĐB 957646
Giải nhất 25970
Giải nhì 82013
Giải ba 8845173467
Giải tư 95203072111783805113 311162431811366
Giải năm 6487
Giải sáu 610558935216
Giải bảy 485
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
705,38,051
8,1,516,1,3,6,8,31,1,6,466,7
 2 8,67 
9,0,1,1383,181,5,7
 46 93
Giải ĐB 268233
Giải nhất 13992
Giải nhì 93855
Giải ba 5061936625
Giải tư 70951174627800984115 709926990111768
Giải năm 5628
Giải sáu 402708593343
Giải bảy 302
Giải tám 70
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
702,9,11,2,559,1,5
5,015,9 62,8
0,6,9,927,8,527 
4,3332,68 
 435,0,192,2