Giải ĐB 436119
Giải nhất 68764
Giải nhì 00275
Giải ba 7671982964
Giải tư 70645116296654091109 553085577511135
Giải năm 6668
Giải sáu 738659088575
Giải bảy 683
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
408,9,87,4,7,3,75 
 19,9868,4,4
 29 75,5,5
8350,6,083,6
6,645,09,2,0,1,199
Giải ĐB 183211
Giải nhất 77079
Giải nhì 66682
Giải ba 0829930501
Giải tư 32960786325487146994 482152223681311
Giải năm 4773
Giải sáu 353746859458
Giải bảy 793
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6018,158
7,1,0,115,1,1362,0
6,3,82 373,1,9
9,737,2,6585,2
94 9,793,4,9
Giải ĐB 531490
Giải nhất 21814
Giải nhì 24576
Giải ba 3809312915
Giải tư 83005708770717382448 249759106829521
Giải năm 4798
Giải sáu 185851795566
Giải bảy 960
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9050,7,158
215,46,760,6,8
 21779,7,3,5,6
7,93 5,9,4,68 
9,148794,8,3,0
Giải ĐB 409452
Giải nhất 55891
Giải nhì 06660
Giải ba 3460973066
Giải tư 24147977374240875571 071346439850846
Giải năm 9359
Giải sáu 008863734855
Giải bảy 907
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
607,8,93,555,9,2
7,91 4,666,0
52 0,4,373,1
735,7,48,0,988
347,65,098,1
Giải ĐB 512358
Giải nhất 51515
Giải nhì 14481
Giải ba 9741360324
Giải tư 76476136870865652736 181457627668913
Giải năm 4328
Giải sáu 042567511380
Giải bảy 396
Giải tám 98
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
80 2,4,151,6,8
5,813,3,59,7,5,3,76 
 25,8,4876,6
1,1369,2,580,7,1
245 98,6
Giải ĐB 047061
Giải nhất 07995
Giải nhì 53393
Giải ba 2285733971
Giải tư 56576653669972996164 057237061434412
Giải năm 9022
Giải sáu 108386648114
Giải bảy 474
Giải tám 09
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09957
7,614,4,27,664,6,4,1
2,122,9,3574,6,1
8,2,93  83
7,6,1,6,14 0,293,5
Giải ĐB 989669
Giải nhất 60254
Giải nhì 03099
Giải ba 7524289001
Giải tư 50276687970709899574 337422531199309
Giải năm 8687
Giải sáu 808086300474
Giải bảy 467
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,309,1 54
1,011767,9
4,4246,8,974,6,4
 3 980,7
2,7,7,542,20,9,697,8,9