Giải ĐB 887202
Giải nhất 75982
Giải nhì 83848
Giải ba 3134598877
Giải tư 12612394083117357595 354037076034157
Giải năm 0954
Giải sáu 427980847220
Giải bảy 700
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,2,600,8,3,29,454,7
 12 6 
1,8,02 5,779,3,7
7,0340,484,2
3,8,545,8795
Giải ĐB 694679
Giải nhất 98962
Giải nhì 17572
Giải ba 2783749981
Giải tư 01570328134462608562 610957481669046
Giải năm 6057
Giải sáu 512714795081
Giải bảy 493
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,70 957
8,813,62,1,462,2
6,7,627,62,5,379,0,2,9
9,137 80,1,1
 467,793,5
Giải ĐB 381919
Giải nhất 59401
Giải nhì 51018
Giải ba 7962481145
Giải tư 14837732743411081820 044800082184745
Giải năm 1408
Giải sáu 812209794527
Giải bảy 982
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,808,14,45 
2,010,8,9 6 
4,8,222,7,0,1,42,379,4
 370,182,0
7,242,5,57,19 
Giải ĐB 851389
Giải nhất 82474
Giải nhì 91286
Giải ba 5310973782
Giải tư 99930469407315554302 356901286179154
Giải năm 8081
Giải sáu 315582784206
Giải bảy 656
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,4,906,2,95,556,5,5,4
8,61 2,5,0,861
0,826 78,4
 3 781,2,6,9
5,74 0,89 
Giải ĐB 860986
Giải nhất 75302
Giải nhì 51902
Giải ba 2384832971
Giải tư 92655686702632742358 054431956111756
Giải năm 1426
Giải sáu 896249839160
Giải bảy 393
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,702,2551,5,8,6
5,6,71 2,5,862,0,1
6,0,026,7270,1
9,8,43 5,483,6
 43,8 93
Giải ĐB 358884
Giải nhất 27165
Giải nhì 80875
Giải ba 8106971592
Giải tư 07761586201147030884 264267800908516
Giải năm 6132
Giải sáu 973346374610
Giải bảy 164
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,7097,65 
610,62,164,1,9,5
3,920,6370,5
333,7,2 84,4
6,8,84 9,0,699,2
Giải ĐB 531872
Giải nhất 03084
Giải nhì 28644
Giải ba 1541788109
Giải tư 64595017376041886602 345171101221281
Giải năm 1118
Giải sáu 992981704719
Giải bảy 488
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
703,2,995 
819,8,8,7,2,7 6 
0,1,7293,1,170,2
 378,1,188,1,4
4,8442,1,095