Giải ĐB 969783
Giải nhất 29468
Giải nhì 01700
Giải ba 8701874872
Giải tư 33436938847760453426 440419838986851
Giải năm 4996
Giải sáu 258252430731
Giải bảy 103
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,4,0 51
3,4,5183,9,3,268
8,726 72
0,4,836,1,61,682,4,9,3
8,043,1896
Giải ĐB 241027
Giải nhất 05685
Giải nhì 68233
Giải ba 5663922446
Giải tư 63447936114470112853 663013868404688
Giải năm 2597
Giải sáu 034559779950
Giải bảy 035
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
501,13,4,851,0,3
5,1,0,01146 
 277,9,4,277
5,335,9,3884,8,5
845,7,6397
Giải ĐB 520014
Giải nhất 88669
Giải nhì 58140
Giải ba 0162251898
Giải tư 16741617361287717804 187471245043089
Giải năm 4261
Giải sáu 276938784360
Giải bảy 903
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,403,4 5 
6,414369,0,1,9
227,22,7,478,7
 367,989
0,141,7,06,8,698
Giải ĐB 008719
Giải nhất 74227
Giải nhì 66616
Giải ba 8431899518
Giải tư 11382153931131854070 721390016493262
Giải năm 7354
Giải sáu 504171590897
Giải bảy 292
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
70  52,9,4
418,8,8,6,9164,2
5,9,8,6279,27 
9391,1,182
5,6415,3,192,7,3
Giải ĐB 360790
Giải nhất 00928
Giải nhì 36292
Giải ba 4019131742
Giải tư 94305838360000747083 917736720150604
Giải năm 8010
Giải sáu 150420875099
Giải bảy 460
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,1,904,5,7,1,4 5 
0,91 36 
4,9288,073
8,736287,3
0,0429,999,9,1,2,0
Giải ĐB 566845
Giải nhất 34495
Giải nhì 84934
Giải ba 5092157351
Giải tư 24642607303803189374 824805209785097
Giải năm 1629
Giải sáu 790926234185
Giải bảy 924
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8098,9,451
3,2,51  6 
427,4,3,9,12,9,974
230,1,4 85,0
2,7,342,50,297,7,5
Giải ĐB 540001
Giải nhất 23009
Giải nhì 16642
Giải ba 2966555420
Giải tư 06073606236325298132 391036276909704
Giải năm 4199
Giải sáu 697910091966
Giải bảy 284
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
209,3,4,9,1652
 1 666,9,5
5,3,423,0 79,3
7,2,038,2384
8,0427,0,9,6,099