Giải ĐB 860986
Giải nhất 75302
Giải nhì 51902
Giải ba 2384832971
Giải tư 92655686702632742358 054431956111756
Giải năm 1426
Giải sáu 896249839160
Giải bảy 393
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,702,2551,5,8,6
5,6,71 2,5,862,0,1
6,0,026,7270,1
9,8,43 5,483,6
 43,8 93
Giải ĐB 358884
Giải nhất 27165
Giải nhì 80875
Giải ba 8106971592
Giải tư 07761586201147030884 264267800908516
Giải năm 6132
Giải sáu 973346374610
Giải bảy 164
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,7097,65 
610,62,164,1,9,5
3,920,6370,5
333,7,2 84,4
6,8,84 9,0,699,2
Giải ĐB 531872
Giải nhất 03084
Giải nhì 28644
Giải ba 1541788109
Giải tư 64595017376041886602 345171101221281
Giải năm 1118
Giải sáu 992981704719
Giải bảy 488
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
703,2,995 
819,8,8,7,2,7 6 
0,1,7293,1,170,2
 378,1,188,1,4
4,8442,1,095
Giải ĐB 459512
Giải nhất 91657
Giải nhì 04940
Giải ba 9938324986
Giải tư 63598334979514391154 907077459660110
Giải năm 7066
Giải sáu 717499821870
Giải bảy 240
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,7,1,407 54,7
 19,0,26,9,866
8,12 9,0,574,0
4,83 982,3,6
7,540,3,0198,7,6
Giải ĐB 366196
Giải nhất 68137
Giải nhì 94371
Giải ba 3232401495
Giải tư 47064504844485715075 623477324210497
Giải năm 8326
Giải sáu 122836599418
Giải bảy 779
Giải tám 69
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 7,959,7
7182,969,4
428,6,45,4,9,379,5,1
 372,184
6,8,247,26,7,597,5,6
Giải ĐB 487321
Giải nhất 84648
Giải nhì 96390
Giải ba 5131902366
Giải tư 12520158973366048862 142825822464667
Giải năm 3692
Giải sáu 076219676245
Giải bảy 701
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6,901453
0,219662,7,0,2,7,6
6,9,6,820,4,16,9,67 
53 482
245,8192,7,0
Giải ĐB 053517
Giải nhất 32983
Giải nhì 09907
Giải ba 1856576598
Giải tư 37771661828535192234 250599349849736
Giải năm 6384
Giải sáu 318430358865
Giải bảy 049
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 073,6,651,9
7,517365,5
8272,0,171
835,4,69,984,4,2,3
8,8,3494,598,8