Giải ĐB 779823
Giải nhất 19166
Giải nhì 26703
Giải ba 9877656826
Giải tư 25879968068908438592 895718632802958
Giải năm 1712
Giải sáu 492206058453
Giải bảy 841
Giải tám 05
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,5,6,30,053,8
4,7120,7,2,666
2,1,922,8,6,3 79,1,6
5,0,23 2,584
841792
Giải ĐB 295586
Giải nhất 39181
Giải nhì 71755
Giải ba 5726093730
Giải tư 49002053983373413187 922077860504927
Giải năm 7671
Giải sáu 145616306054
Giải bảy 284
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,6,304,2,7,50,556,4,5
7,81 5,86 
 278,0,271
 30,4,0984,7,1,6
0,8,5,34  98
Giải ĐB 375866
Giải nhất 12315
Giải nhì 83737
Giải ba 2042398749
Giải tư 16164616255242404386 039484513106165
Giải năm 2145
Giải sáu 620647988318
Giải bảy 770
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
707,64,2,6,15 
318,50,8,664,5,6
 25,4,30,37 
231,79,1,486
6,245,8,9498
Giải ĐB 991417
Giải nhất 08672
Giải nhì 25221
Giải ba 7523642227
Giải tư 94092483120434579312 781545378526315
Giải năm 4138
Giải sáu 343231177585
Giải bảy 234
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 8,4,8,154
217,2,2,5,76,366
3,9,1,1,727,11,2,172
 34,2,8,6385,5
3,545 92
Giải ĐB 460505
Giải nhất 34338
Giải nhì 33285
Giải ba 6908615100
Giải tư 80669340582578532800 041972302055432
Giải năm 1881
Giải sáu 068115817262
Giải bảy 535
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,2,000,0,53,8,8,058
8,8,81 862,9
8,6,32 97 
 35,2,85,382,1,1,1,5,6,5
 4 697
Giải ĐB 333501
Giải nhất 51814
Giải nhì 53985
Giải ba 0490006528
Giải tư 80171159619238746339 932045563817934
Giải năm 0940
Giải sáu 661061971130
Giải bảy 552
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3,4,004,0,1852
7,6,010,4 61
5289,874,1
 30,9,8,43,287,5
7,0,3,14 397
Giải ĐB 210362
Giải nhất 45607
Giải nhì 90992
Giải ba 2028555652
Giải tư 41665351110083923292 386654623865672
Giải năm 7287
Giải sáu 989156455383
Giải bảy 589
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 074,6,6,852
9,111 62,5,5,2
6,9,7,5,9,62 8,072
839,8389,3,7,5
 458,391,2,2