Giải ĐB 795499
Giải nhất 64367
Giải nhì 83397
Giải ba 0265303793
Giải tư 72325344272249358221 671405796302407
Giải năm 6357
Giải sáu 602189309845
Giải bảy 699
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,4074,257,3
2,21 263,7
 26,1,5,7,15,2,0,9,67 
9,6,5,93  8 
 45,09,999,3,3,7,9
Giải ĐB 100046
Giải nhất 81241
Giải nhì 74712
Giải ba 6138180772
Giải tư 91767179518761406868 182077374426864
Giải năm 0125
Giải sáu 859205394237
Giải bảy 414
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07251
7,5,8,414,4,2467,8,4
9,7,1253,6,071,2
 39,7681
1,1,4,644,1,6392
Giải ĐB 237156
Giải nhất 20039
Giải nhì 95333
Giải ba 2785566462
Giải tư 25594757501205056492 692494878113074
Giải năm 0616
Giải sáu 963149206487
Giải bảy 030
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,5,50 2,550,0,5,6
3,8161,562
9,625,0874
330,1,3,9 87,1
9,7494,394,2
Giải ĐB 190540
Giải nhất 43417
Giải nhì 77373
Giải ba 1994175449
Giải tư 15679502989368358468 680331751060407
Giải năm 4727
Giải sáu 689288166740
Giải bảy 761
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,1,407 51
5,6,416,0,7161,8
9272,0,179,3
8,3,7339,683
 40,1,9,07,492,8
Giải ĐB 272595
Giải nhất 48959
Giải nhì 14369
Giải ba 4947571542
Giải tư 59785747104601671268 961653427894588
Giải năm 9604
Giải sáu 790040017123
Giải bảy 880
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,0,100,1,48,6,7,959
2,010,6168,5,9
421,3 78,5
23 6,7,880,5,8
 426,595
Giải ĐB 289956
Giải nhất 08410
Giải nhì 98087
Giải ba 5197889929
Giải tư 69817006308727897395 807945871280110
Giải năm 0229
Giải sáu 144808158854
Giải bảy 352
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,10 1,956,2,4,6
 15,7,2,0,05,56 
5,129,91,878,8
 3 4,7,787
5,9482,295,4
Giải ĐB 670846
Giải nhất 40286
Giải nhì 27572
Giải ba 8557959017
Giải tư 54341478195125941168 637356642081899
Giải năm 2169
Giải sáu 666658959301
Giải bảy 904
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
204,19,359
0,418,9,76,8,466,9,8
72 179,2
 351,686
 41,66,1,5,9,795,9