Giải ĐB 354745
Giải nhất 30598
Giải nhì 67076
Giải ba 6385735351
Giải tư 40043931989867156373 408659569926405
Giải năm 9549
Giải sáu 605590469389
Giải bảy 062
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6055,6,0,455,7,1
7,51 4,760,2,5
62 571,3,6
4,73 9,989
 46,9,3,58,4,998,9,8
Giải ĐB 296527
Giải nhất 47827
Giải nhì 32348
Giải ba 2426857264
Giải tư 89384236855642314987 762039016509888
Giải năm 1156
Giải sáu 702019019685
Giải bảy 219
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
201,38,8,656
 19,9565,8,4
 20,3,7,78,2,27 
2,03 8,6,485,4,5,7,8
8,6481,19 
Giải ĐB 592806
Giải nhất 34504
Giải nhì 16175
Giải ba 3713214785
Giải tư 89018426801852016712 685182283366796
Giải năm 5755
Giải sáu 371211224236
Giải bảy 319
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,204,65,8,755
 19,2,8,2,83,9,06 
1,2,1,322,0 73,5
7,336,3,21,180,5
 4 196
Giải ĐB 045673
Giải nhất 63699
Giải nhì 94017
Giải ba 1898755898
Giải tư 85432284798721290000 003702994456150
Giải năm 8995
Giải sáu 563959262924
Giải bảy 190
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,0,7,50 951,0
512,726 
3,126,48,179,0,3
739,2987
2,4443,7,990,5,8,9
Giải ĐB 411501
Giải nhất 41739
Giải nhì 23033
Giải ba 7500318745
Giải tư 46775440062324480985 206802105413739
Giải năm 0057
Giải sáu 694750641003
Giải bảy 233
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
803,6,3,17,8,457,4
 1  64
 2 4,574,5
3,0,0,333,9,3,9 85,0
7,6,4,547,4,53,39 
Giải ĐB 409799
Giải nhất 35577
Giải nhì 35917
Giải ba 8043762144
Giải tư 76288235311104504389 711034384966117
Giải năm 1610
Giải sáu 574547600042
Giải bảy 640
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,6,102,34,45 
310,7,7 6 
0,42 1,3,1,777
 31,7888,9
440,5,2,5,9,48,4,999
Giải ĐB 570047
Giải nhất 11014
Giải nhì 40907
Giải ba 5132954504
Giải tư 83003603557829728362 361620830544604
Giải năm 3238
Giải sáu 523452090023
Giải bảy 238
Giải tám 77
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,3,5,4,4,75,055
 14 62,2
6,623,97,9,0,477
2,038,4,83,38 
3,0,0,1470,297