Giải ĐB 277462
Giải nhất 80286
Giải nhì 43683
Giải ba 8908008736
Giải tư 73067241196950041222 854324467288205
Giải năm 2595
Giải sáu 666996629769
Giải bảy 914
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,800,59,05 
 10,4,93,869,2,9,7,2
6,2,3,7,622672
832,6 80,3,6
14 6,6,195
Giải ĐB 953399
Giải nhất 22915
Giải nhì 15865
Giải ba 5329138611
Giải tư 05748872522638891087 091306403547684
Giải năm 3561
Giải sáu 284037478069
Giải bảy 459
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,30 3,6,159,2
6,9,111,5 69,1,5
8,52 4,87 
 30,54,882,8,7,4
840,7,85,6,991,9
Giải ĐB 340438
Giải nhất 01890
Giải nhì 06290
Giải ba 3101005068
Giải tư 77004979046511561311 293728792866537
Giải năm 9697
Giải sáu 543548541290
Giải bảy 004
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,1,9,904,4,43,154
119,5,1,0 68
7289,372
 35,7,82,6,38 
0,5,0,04 190,7,0,0
Giải ĐB 377197
Giải nhất 38162
Giải nhì 46022
Giải ba 9971630995
Giải tư 76758239247457841375 847442565526989
Giải năm 9019
Giải sáu 447569960579
Giải bảy 007
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 077,7,5,958,5
 16,9,61,9,162
2,624,20,975,9,8,5
 3 5,789
2,4447,1,896,5,7
Giải ĐB 496054
Giải nhất 81891
Giải nhì 92601
Giải ba 4734241318
Giải tư 60965590940937319581 747415567094274
Giải năm 1787
Giải sáu 677204475309
Giải bảy 540
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,709,1654
8,4,0,918365
7,42 4,872,3,0,4
736187,1
9,7,540,7,1,2 94,1
Giải ĐB 762598
Giải nhất 81374
Giải nhì 62261
Giải ba 0834057950
Giải tư 78365084477591926379 808028290709041
Giải năm 5107
Giải sáu 290279297107
Giải bảy 276
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,502,7,7,2,765 
7,4,619765,1
0,0290,0,4,071,6,9,4
 3 98 
747,1,02,1,798
Giải ĐB 546110
Giải nhất 32907
Giải nhì 15376
Giải ba 6132165252
Giải tư 92546232330711694963 966868997846144
Giải năm 2497
Giải sáu 727830944133
Giải bảy 091
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
107 52
9,217,6,04,1,8,763
5211,9,078,8,6
3,3,633,37,786
9,446,4 91,4,7