Giải ĐB 546447
Giải nhất 37599
Giải nhì 86082
Giải ba 7818609188
Giải tư 59565900532839936131 482546680678681
Giải năm 6410
Giải sáu 935677104447
Giải bảy 974
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,106656,3,4
9,3,810,05,0,865
82 4,474
531881,6,8,2
7,547,79,991,9,9
Giải ĐB 809019
Giải nhất 24739
Giải nhì 66286
Giải ba 5739181105
Giải tư 16721290609850277933 656658360843322
Giải năm 4666
Giải sáu 389008182081
Giải bảy 664
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,607,2,8,56,05 
8,2,918,96,864,6,0,5
0,221,2 7 
333,91,081,6
64 3,190,1
Giải ĐB 332120
Giải nhất 70870
Giải nhì 19945
Giải ba 8424497425
Giải tư 48197789777630994360 083640358127246
Giải năm 2303
Giải sáu 757944812326
Giải bảy 515
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,7,203,91,2,451
5,8,8152,460,4
 26,5,09,779,7,0
 3  81,1
6,446,4,57,097
Giải ĐB 542595
Giải nhất 79218
Giải nhì 90735
Giải ba 2251772714
Giải tư 26618266240637937342 249161609879700
Giải năm 5504
Giải sáu 940970613106
Giải bảy 888
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,6,4,03,95 
2,618,6,7,4,80,161
421,4179
 358,1,9,188
0,2,1420,798,5
Giải ĐB 820567
Giải nhất 11797
Giải nhì 19924
Giải ba 4072747814
Giải tư 00619769959088960125 518299641958182
Giải năm 9104
Giải sáu 233777079372
Giải bảy 795
Giải tám 89
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,49,9,25 
 19,9,4 67
7,825,9,7,43,0,2,9,672
 37 89,9,2
0,1,24 8,1,8,2,195,5,7
Giải ĐB 450835
Giải nhất 71251
Giải nhì 93792
Giải ba 8051390663
Giải tư 99663723659433172530 323204530340514
Giải năm 7267
Giải sáu 407634384120
Giải bảy 029
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,3,2036,351
3,514,3767,3,5,3
929,0,0676
6,0,1,638,1,0,54,38 
148292
Giải ĐB 963913
Giải nhất 12444
Giải nhì 22517
Giải ba 7368584208
Giải tư 28584126335497390939 090076219023947
Giải năm 8568
Giải sáu 348808269020
Giải bảy 020
Giải tám 28
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,907,885 
 17,3268
 28,0,6,00,4,173
3,7,133,92,8,6,088,4,5
8,447,439