Giải ĐB 461407
Giải nhất 98073
Giải nhì 84729
Giải ba 3534703590
Giải tư 60394329762602895969 804548691023571
Giải năm 2442
Giải sáu 885372598196
Giải bảy 991
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,1,907 53,9,4
9,71 9,769
428,94,076,1,3
5,73 28 
9,540,2,75,6,291,6,4,0
Giải ĐB 036299
Giải nhất 34834
Giải nhì 03262
Giải ba 5106828584
Giải tư 89828980521461409123 513602139977279
Giải năm 7697
Giải sáu 982373857446
Giải bảy 979
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
60 852
 14,4460,8,2
5,623,8,3979,9
2,2342,685,4
1,1,8,3467,9,7,997,9,9
Giải ĐB 459760
Giải nhất 20308
Giải nhì 41001
Giải ba 6167090795
Giải tư 23778758454218820034 935573528923721
Giải năm 8872
Giải sáu 519710563154
Giải bảy 530
Giải tám 68
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,7,601,84,956,4,7
2,01 568,0
7219,572,8,0
 30,46,7,8,088,9
5,345897,5
Giải ĐB 597303
Giải nhất 87368
Giải nhì 89200
Giải ba 9741697890
Giải tư 83491774384953632896 671496610517069
Giải năm 6941
Giải sáu 055631994185
Giải bảy 482
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,004,5,0,38,056
4,9165,3,9,169,8
82  7 
 38,63,682,5
 41,99,4,699,1,6,0
Giải ĐB 941106
Giải nhất 94339
Giải nhì 42664
Giải ba 9030472404
Giải tư 81142538782333642432 183201127916716
Giải năm 4581
Giải sáu 018333532140
Giải bảy 972
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,204,4,6 53
8163,1,064
7,4,32 972,8,9
8,536,2,9783,1
0,0,640,27,397
Giải ĐB 687325
Giải nhất 77925
Giải nhì 07210
Giải ba 2795934137
Giải tư 81385432392437602430 087083688791882
Giải năm 7244
Giải sáu 695595685622
Giải bảy 836
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1085,8,2,255,9
21 3,768
2,821,2,5,58,376
 36,9,0,76,085,7,2
4443,59 
Giải ĐB 378667
Giải nhất 42336
Giải nhì 14416
Giải ba 0038335971
Giải tư 90508804985378706838 193826095505706
Giải năm 3528
Giải sáu 336175031728
Giải bảy 077
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,3,8,6555
6,7160,1,361,7
0,828,87,8,677,1
0,838,62,2,0,9,387,2,3
 4  98