Giải ĐB 993181
Giải nhất 16695
Giải nhì 51149
Giải ba 5552690916
Giải tư 75777960807561580150 924301105446050
Giải năm 1722
Giải sáu 762849585978
Giải bảy 372
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,3,50 1,958,0,4,0
815,62,16 
7,228,2,6772,8,7
83 2,5,783,0,1
549495
Giải ĐB 878406
Giải nhất 52152
Giải nhì 75123
Giải ba 1287993870
Giải tư 35518412384393704890 046577965863285
Giải năm 1153
Giải sáu 737427393462
Giải bảy 740
Giải tám 31
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,706853,7,8,2
318 62
6,5233,574,9,0
5,231,9,8,71,3,585
74 3,79 
Giải ĐB 300625
Giải nhất 23714
Giải nhì 20377
Giải ba 9150257134
Giải tư 52892418064620715860 823780175951125
Giải năm 6515
Giải sáu 213148350806
Giải bảy 330
Giải tám 41
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,606,6,7,23,1,2,259
4,315,40,06 
9,025,50,778,7
 30,1,5,478 
3,141592
Giải ĐB 804126
Giải nhất 51706
Giải nhì 37872
Giải ba 2080091327
Giải tư 16196532030700208918 973116633841767
Giải năm 1663
Giải sáu 396303173140
Giải bảy 674
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,003,2,0,6 5 
117,8,19,0,263,3,7
0,727,61,6,274,2
6,6,0384,1,38 
748,0 96
Giải ĐB 218373
Giải nhất 07392
Giải nhì 18450
Giải ba 0947424005
Giải tư 06583980234439504566 862333560463180
Giải năm 1805
Giải sáu 344121462529
Giải bảy 747
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,505,4,50,9,05 
41 7,4,666
929,3476,4,3
8,2,3,733 83,0
0,747,1,6295,2
Giải ĐB 604968
Giải nhất 84568
Giải nhì 57852
Giải ba 7451204620
Giải tư 24163789055433221964 486270707682861
Giải năm 6650
Giải sáu 007300784391
Giải bảy 816
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,205 50,2
9,616,21,762,3,4,1,8,8
6,3,1,527,0273,8,6
7,6327,6,68 
64  91
Giải ĐB 526440
Giải nhất 53122
Giải nhì 02358
Giải ba 7948031310
Giải tư 28925984499819362878 195607456269753
Giải năm 8265
Giải sáu 066139464060
Giải bảy 470
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,7,6,6,8,1,40 6,253,8
61 461,0,5,0,2
6,225,2 70,8
9,53 7,58 
 46,9,0493