Giải ĐB 144220
Giải nhất 75399
Giải nhì 19513
Giải ba 9613789534
Giải tư 67484100970923401928 585435626805210
Giải năm 7217
Giải sáu 872388063620
Giải bảy 363
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,206 5 
 17,0,3 63,8
823,0,8,01,9,37 
6,2,4,134,7,42,682,4
8,3,343997,9
Giải ĐB 492055
Giải nhất 14936
Giải nhì 75863
Giải ba 9175355407
Giải tư 04720763469909090049 056371356866020
Giải năm 7259
Giải sáu 755442125734
Giải bảy 409
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,9,209,7554,9,3,5
 124,368,3
120,03,07 
5,634,4,7,668 
3,5,346,90,5,49 
Giải ĐB 298139
Giải nhất 35151
Giải nhì 10962
Giải ba 0997666600
Giải tư 31238521646939111296 417794775648363
Giải năm 1458
Giải sáu 562702915463
Giải bảy 572
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  58,6,1
9,9,9,51 9,5,763,4,3,2
7,627272,9,6
6,638,95,38 
64 7,391,1,1,6
Giải ĐB 216780
Giải nhất 55195
Giải nhì 65440
Giải ba 4836752674
Giải tư 16920344453556773769 775442931145795
Giải năm 3301
Giải sáu 872957809506
Giải bảy 613
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,4,806,14,9,95 
0,113,1 67,9,7
 29,06,674
13 888,0,0
4,745,4,02,695,5
Giải ĐB 198849
Giải nhất 00353
Giải nhì 00890
Giải ba 0046026994
Giải tư 23093065550771551364 771077145221264
Giải năm 3771
Giải sáu 596486948685
Giải bảy 668
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9078,5,155,2,3
715 68,4,4,4,0
2,522 71
9,53 685
6,9,6,6,949494,3,4,0
Giải ĐB 755121
Giải nhất 22255
Giải nhì 17949
Giải ba 1407359586
Giải tư 63600408464519428308 546079278811642
Giải năm 8212
Giải sáu 512705308913
Giải bảy 416
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,008,0,8,7555
216,3,21,4,86 
1,427,12,073
1,73 0,0,888,6
946,2,9494
Giải ĐB 871027
Giải nhất 66696
Giải nhì 45062
Giải ba 7653881309
Giải tư 79224630604688805564 052329569393560
Giải năm 7098
Giải sáu 258350771682
Giải bảy 941
Giải tám 78
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,609 5 
41 960,4,0,2
8,3,624,77,278,7
8,932,87,9,8,383,2,8
2,641 98,3,6