Giải ĐB 463881
Giải nhất 46075
Giải nhì 53797
Giải ba 6514742954
Giải tư 00461038177443176215 026613542385009
Giải năm 2759
Giải sáu 487766870653
Giải bảy 558
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9091,758,3,9,4
6,3,6,817,5 61,1
 237,8,1,4,977,5
5,231587,1
5475,090,7
Giải ĐB 368406
Giải nhất 78947
Giải nhì 62039
Giải ba 4440817470
Giải tư 18738873145072085781 145406129006626
Giải năm 6306
Giải sáu 974405340999
Giải bảy 902
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,4,9,702,6,8,6 5 
6,8140,2,061
 20,647 
 34,8,93,081
4,3,144,0,79,399,0
Giải ĐB 516979
Giải nhất 67947
Giải nhì 26031
Giải ba 0713729813
Giải tư 09965192246822324835 913056365446153
Giải năm 0744
Giải sáu 717440097023
Giải bảy 087
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,56,3,054,3
313 65
 24,3,4,38,3,474,9
2,2,5,135,7,1 87
2,7,4,2,544,70,79 
Giải ĐB 958519
Giải nhất 47586
Giải nhì 29411
Giải ba 6755214482
Giải tư 91986963994303630401 581327368610645
Giải năm 0869
Giải sáu 451657103073
Giải bảy 071
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
101452
7,0,116,0,1,91,8,3,8,862,9
6,3,5,82  71,3
736,2 86,6,2,6
 456,9,199
Giải ĐB 571649
Giải nhất 38745
Giải nhì 48151
Giải ba 2011082064
Giải tư 18770545525333752934 717895049476253
Giải năm 1195
Giải sáu 223720370008
Giải bảy 901
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,101,89,452,3,1
6,0,51  61,4
52 3,3,37 
537,7,7,4 89
3,9,645,98,495,4
Giải ĐB 518610
Giải nhất 99587
Giải nhì 88797
Giải ba 0310144956
Giải tư 60122158181652611371 692455228889642
Giải năm 4217
Giải sáu 164819283538
Giải bảy 925
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1012,456
7,014,7,8,02,56 
2,425,8,2,61,9,871
 384,2,3,1,888,7
148,5,2 97