Giải ĐB 987031
Giải nhất 28233
Giải nhì 01354
Giải ba 7390486177
Giải tư 51034602067530912685 411956158796496
Giải năm 3035
Giải sáu 726598814683
Giải bảy 657
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,9,46,3,8,957,4
8,31 0,965
 2 5,8,777
8,334,5,4,3,1 81,3,5,7
3,3,0,54  95,6
Giải ĐB 860245
Giải nhất 31766
Giải nhì 58340
Giải ba 7403177648
Giải tư 08116172832741891206 736023227369900
Giải năm 6652
Giải sáu 726559074892
Giải bảy 068
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,407,6,2,06,452
316,81,0,668,5,6
9,5,02  73
8,738,13,6,1,483
 48,0,5 92
Giải ĐB 517735
Giải nhất 31239
Giải nhì 46058
Giải ba 9570670725
Giải tư 33369418941244258193 232782417085769
Giải năm 4242
Giải sáu 389064376531
Giải bảy 009
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,708,9,62,358
31  69,9
4,425378,0
937,1,9,50,7,58 
942,20,6,6,390,4,3
Giải ĐB 603918
Giải nhất 88847
Giải nhì 87515
Giải ba 8154148344
Giải tư 46196280183209450761 254157525970859
Giải năm 8820
Giải sáu 521864610873
Giải bảy 509
Giải tám 47
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2091,159,9
6,6,418,8,5,5,8961,1
 2 4,473
73 1,1,18 
9,447,1,4,70,5,596,4
Giải ĐB 308255
Giải nhất 04323
Giải nhì 27058
Giải ba 5231184959
Giải tư 14996871061777580784 318073338127765
Giải năm 0652
Giải sáu 344517122293
Giải bảy 841
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,74,7,6,552,9,8,5
4,8,112,19,065
1,523 75
9,234584,1
3,841,5593,6
Giải ĐB 649307
Giải nhất 88064
Giải nhì 53910
Giải ba 6020824276
Giải tư 16877508812663047963 534925384170875
Giải năm 2260
Giải sáu 759775238770
Giải bảy 828
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6,3,108,775 
8,41 760,3,4
929,8,39,7,070,7,5,6
2,63 2,081
641297,2
Giải ĐB 733844
Giải nhất 90238
Giải nhì 09814
Giải ba 7783986623
Giải tư 82283866940521017206 263334780016423
Giải năm 0358
Giải sáu 004445831438
Giải bảy 136
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,006,0 58
610,43,061
 23,3 7 
8,8,3,2,236,8,3,9,83,5,383,3
4,9,1,444,4394