Giải ĐB 465176
Giải nhất 58645
Giải nhì 69988
Giải ba 0451694983
Giải tư 00062874765530361518 614446010166647
Giải năm 5005
Giải sáu 902575175378
Giải bảy 575
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,3,17,2,0,45 
 17,8,67,1,762
7,6251,472,5,8,6,6
0,83 7,1,883,8
444,7,5 9 
Giải ĐB 709732
Giải nhất 08300
Giải nhì 76335
Giải ba 2587914634
Giải tư 44057430153923272173 371076900170981
Giải năm 0409
Giải sáu 557667713257
Giải bảy 539
Giải tám 12
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,7,1,01,357,7
7,0,812,576 
1,3,32 5,5,076,1,3,9
739,2,4,5,2 81
34 3,0,79 
Giải ĐB 256425
Giải nhất 76377
Giải nhì 09841
Giải ba 6641066912
Giải tư 49158839289434935101 862479436681855
Giải năm 6144
Giải sáu 511023896033
Giải bảy 569
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1015,258,5
0,410,0,2669,6
129,8,54,777
3335,289
444,9,7,12,6,8,49 
Giải ĐB 596030
Giải nhất 60094
Giải nhì 41584
Giải ba 7474407328
Giải tư 71472020310115898915 411781298396014
Giải năm 4052
Giải sáu 127448050197
Giải bảy 675
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3057,0,152,8
315,4 6 
5,728975,4,2,8
8,831,05,7,283,3,4
7,1,4,8,944 97,4
Giải ĐB 176692
Giải nhất 56492
Giải nhì 62142
Giải ba 2873819642
Giải tư 07296758594980609955 148409902837385
Giải năm 8109
Giải sáu 628133950873
Giải bảy 882
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
406,9,69,5,859,5
81 0,9,06 
8,4,4,9,928 73
7382,382,1,5
 40,2,20,595,6,2,2
Giải ĐB 293580
Giải nhất 83783
Giải nhì 47381
Giải ba 1453359238
Giải tư 23909276961371367199 177645649811013
Giải năm 2210
Giải sáu 633500763973
Giải bảy 166
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,80935 
810,3,36,7,966,4
42  76,3
7,1,1,3,835,3,89,381,3,0
6420,996,9,8
Giải ĐB 827052
Giải nhất 07568
Giải nhì 42300
Giải ba 5745963554
Giải tư 65594083533990274118 399547803233482
Giải năm 4566
Giải sáu 025438056242
Giải bảy 260
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,006,5,2,0 54,3,4,9,4,2
 180,660,6,8
4,0,3,8,52  7 
5321,682
5,9,5,542594