Giải ĐB 430807
Giải nhất 40314
Giải nhì 52297
Giải ba 9679950661
Giải tư 33585760880210454296 826581900598378
Giải năm 0633
Giải sáu 665814320304
Giải bảy 180
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
804,4,5,78,058,8
614961
32 9,078
332,35,8,5,780,5,8
4,0,0,144996,9,7
Giải ĐB 790804
Giải nhất 44739
Giải nhì 08821
Giải ba 5768025916
Giải tư 84893526602170441202 336101130833513
Giải năm 4111
Giải sáu 108104572611
Giải bảy 040
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,6,1,804,2,8,4 57
8,8,1,1,211,1,0,3,616 
 2157 
9,139 81,1,0
0,04 393
Giải ĐB 323810
Giải nhất 77542
Giải nhì 69265
Giải ba 3264723213
Giải tư 39706573514906873570 838604435620166
Giải năm 5718
Giải sáu 346372101868
Giải bảy 241
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,7,6,106651,6
4,510,8,3,08,0,5,663,8,8,0,6,5
42 47 
6,13 6,1,686
 41,7,2 9 
Giải ĐB 325576
Giải nhất 11370
Giải nhì 72465
Giải ba 0132892635
Giải tư 18782302510580834202 715229939606575
Giải năm 8488
Giải sáu 911250877750
Giải bảy 834
Giải tám 67
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,708,27,3,650,1
5129,767,5
1,8,0,222,86,875,0,6
 34,58,0,287,8,2
34  96
Giải ĐB 952263
Giải nhất 50357
Giải nhì 29823
Giải ba 1344511394
Giải tư 62512747244240431352 834018624958267
Giải năm 7019
Giải sáu 952700016931
Giải bảy 010
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
101,4,1452,7
0,3,010,9,2367,3
1,527,4,32,6,57 
2,636,1 8 
2,0,949,51,494
Giải ĐB 755583
Giải nhất 60670
Giải nhì 99639
Giải ba 0871024481
Giải tư 75363358885289017138 615941519584231
Giải năm 3659
Giải sáu 488521507918
Giải bảy 958
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9,1,70 8,958,0,9
3,818,0 63
 2 97 
6,838,1,95,1,8,385,8,1,3
94 5,397,0,4,5