Giải ĐB 144396
Giải nhất 69199
Giải nhì 47567
Giải ba 5793451927
Giải tư 05731313044718380054 477309805757962
Giải năm 7359
Giải sáu 637050013660
Giải bảy 721
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,7,6,301,4 59,4,7
2,0,31 960,2,7
621,75,2,67 
831,0,4 83
0,5,34 5,999,6
Giải ĐB 154469
Giải nhất 10237
Giải nhì 65791
Giải ba 4806213555
Giải tư 37337267279433094547 596346160201026
Giải năm 2428
Giải sáu 959963930783
Giải bảy 682
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
303,2555
91 262,9
8,0,628,7,63,2,4,37 
0,9,837,0,4,7282,3
3479,699,3,1
Giải ĐB 555910
Giải nhất 41870
Giải nhì 51103
Giải ba 3858389692
Giải tư 67280459707938628416 813401741666451
Giải năm 1731
Giải sáu 587380622096
Giải bảy 044
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,7,4,7,103 51
3,516,6,09,8,1,162
6,92  73,3,0,0
7,7,8,031 80,6,3
444,0 96,2
Giải ĐB 301703
Giải nhất 69147
Giải nhì 88784
Giải ba 4801741403
Giải tư 12111119704565046953 125939892717762
Giải năm 6905
Giải sáu 542449902491
Giải bảy 788
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,7,505,3,3 50,3
9,117,1,7 62
624,71,2,1,47 
5,9,0,03 888,4
2,847 90,1,3
Giải ĐB 584482
Giải nhất 91382
Giải nhì 49655
Giải ba 2054021375
Giải tư 67904358959442315208 564131670255043
Giải năm 1155
Giải sáu 142196748807
Giải bảy 784
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
407,4,8,25,9,7,555,5
7,213 6 
0,8,821,3 71,4,5
2,1,43  84,2,2
8,7,043,0 95
Giải ĐB 433425
Giải nhất 99217
Giải nhì 45677
Giải ba 8210315396
Giải tư 71679010942503588696 973144757756824
Giải năm 7578
Giải sáu 901769109760
Giải bảy 084
Giải tám 23
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6033,25 
 17,0,4,79,96 
 23,4,51,7,7,178,9,7,7
2,035784
8,9,1,24 794,6,6
Giải ĐB 295216
Giải nhất 04842
Giải nhì 82369
Giải ba 7049991557
Giải tư 46907384726889190862 033896265527181
Giải năm 1337
Giải sáu 747384416469
Giải bảy 690
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
907555,7
4,9,816169,2,9
3,7,6,42 3,0,573,2
732,7 89,1
 41,26,8,9,690,1,9