Giải ĐB 371926
Giải nhất 94405
Giải nhì 54570
Giải ba 4935871977
Giải tư 46418482370140521957 977612412416187
Giải năm 4127
Giải sáu 657351263235
Giải bảy 513
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
705,54,3,0,057,8
613,82,261
 26,7,4,62,3,5,8,773,7,0
1,735,71,587
245 9 
Giải ĐB 238939
Giải nhất 36292
Giải nhì 59673
Giải ba 0111479034
Giải tư 16268695283206431075 892514362786648
Giải năm 5281
Giải sáu 637033503044
Giải bảy 363
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,7,50 750,1
8,514 63,8,4
928,7270,5,3
6,734,96,2,481
4,6,1,344,8390,2
Giải ĐB 603818
Giải nhất 89485
Giải nhì 76132
Giải ba 2282230797
Giải tư 22800945421933487907 739714391523519
Giải năm 1602
Giải sáu 548043777793
Giải bảy 393
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,002,0,78,1,85 
715,9,8 6 
0,4,2,3227,0,977,1
9,934,2185,0,5
342193,3,7
Giải ĐB 106156
Giải nhất 88290
Giải nhì 20364
Giải ba 3729273702
Giải tư 66202733614036360360 781785534262684
Giải năm 4201
Giải sáu 011787091856
Giải bảy 190
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,6,909,1,2,2 56,6,6
0,6175,5,561,3,0,4
0,4,9,02 178
63 784
8,642 90,2,0
Giải ĐB 348118
Giải nhất 84743
Giải nhì 21515
Giải ba 0592975054
Giải tư 58325329831878120629 793268962142600
Giải năm 6542
Giải sáu 980677179260
Giải bảy 112
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,006,02,154
8,212,7,5,80,26 
1,425,9,6,1,917 
8,43 183,1
542,39,2,299
Giải ĐB 256128
Giải nhất 65135
Giải nhì 03262
Giải ba 4872751997
Giải tư 24786808879570152901 870279462571399
Giải năm 1610
Giải sáu 793052871904
Giải bảy 783
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,104,1,12,35 
0,01 862
627,5,7,88,8,2,2,97 
834,0,5283,7,6,7
3,04 999,7
Giải ĐB 156638
Giải nhất 39802
Giải nhì 70138
Giải ba 3060754126
Giải tư 27815849682946553138 581453150068985
Giải năm 2474
Giải sáu 724278534630
Giải bảy 196
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,000,7,21,6,4,853
 159,268,5
3,4,026 74
532,0,8,8,86,3,3,385
742,5 96