Giải ĐB 705456
Giải nhất 67650
Giải nhì 48098
Giải ba 3794456089
Giải tư 85777247727064750933 287784179661049
Giải năm 6536
Giải sáu 673060990866
Giải bảy 550
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,3,50  50,0,6
 1 6,3,9,566
72 7,477,2,8
338,0,6,33,7,989
447,9,49,4,899,6,8
Giải ĐB 064680
Giải nhất 97430
Giải nhì 51047
Giải ba 7798527552
Giải tư 83644461901253586338 155323522422763
Giải năm 1042
Giải sáu 831096400370
Giải bảy 146
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,7,9,3,80 3,852
 1 463
4,3,524473,0
7,635,8,2,0385,0
4,246,0,2,4,7 9 
Giải ĐB 562764
Giải nhất 73260
Giải nhì 52641
Giải ba 6272948677
Giải tư 82168545940191853147 671625354060375
Giải năm 3356
Giải sáu 036621659608
Giải bảy 622
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,6086,750,6
4186,566,5,8,2,0,4
2,622,94,775,7
 3 0,6,18 
9,647,0,1294
Giải ĐB 734357
Giải nhất 85934
Giải nhì 91977
Giải ba 6567760956
Giải tư 79965215816342571017 688347550010786
Giải năm 8887
Giải sáu 414393124881
Giải bảy 659
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 6,259,6,7
6,8,812,78,561,5
1258,1,7,7,577,7
434,4 81,7,1,6
3,34359 
Giải ĐB 045213
Giải nhất 39674
Giải nhì 14352
Giải ba 6930523957
Giải tư 42271888204372951688 422983561235527
Giải năm 9894
Giải sáu 382440453555
Giải bảy 778
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
203,54,5,055,7,2
712,3 6 
1,524,0,9,72,578,1,4
0,13 7,8,988
2,9,745294,8
Giải ĐB 575885
Giải nhất 48162
Giải nhì 47579
Giải ba 1831341939
Giải tư 76666334501023853767 375661018156836
Giải năm 5238
Giải sáu 582117780436
Giải bảy 040
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,50 2,85 
2,8133,6,6,366,7,6,2
625,1678,9
136,8,8,6,97,3,381,5
 4 3,79 
Giải ĐB 784141
Giải nhất 03094
Giải nhì 25394
Giải ba 7933045696
Giải tư 84428395787556626251 516943701904249
Giải năm 0005
Giải sáu 140683535487
Giải bảy 055
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
306,53,5,055,3,1
5,4190,6,966
 28878
535,02,787
9,9,949,11,494,6,4,4