Giải ĐB 619250
Giải nhất 88994
Giải nhì 03358
Giải ba 6595547521
Giải tư 99552196224275457309 275045854607953
Giải năm 1429
Giải sáu 018997524714
Giải bảy 440
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,509,47,552,2,4,3,5,8,0
21446 
5,5,229,2,1 75
53 589
1,5,0,940,68,2,094
Giải ĐB 717791
Giải nhất 40379
Giải nhì 70996
Giải ba 4751080484
Giải tư 99065971164453457437 307508333150134
Giải năm 4283
Giải sáu 964459380116
Giải bảy 942
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,10 65 
3,914,6,6,01,1,965
42 379
838,4,7,1,4383,4
1,4,3,3,842,4796,1
Giải ĐB 626994
Giải nhất 20812
Giải nhì 32324
Giải ba 0907007719
Giải tư 59277688673040746413 865993836806840
Giải năm 1448
Giải sáu 938471853291
Giải bảy 561
Giải tám 46
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,70785 
6,913,9,2461,7,8
1247,6,077,0
13 4,684,5
8,2,946,8,09,191,9,4
Giải ĐB 622004
Giải nhất 38603
Giải nhì 83977
Giải ba 8895796153
Giải tư 60035023476173003555 387771474018239
Giải năm 2493
Giải sáu 739069749439
Giải bảy 748
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,3,403,43,555,7,3
 1  6 
 2 4,7,5,774,7,7
9,5,039,5,0,948 
7,048,7,03,390,3
Giải ĐB 010277
Giải nhất 40348
Giải nhì 83160
Giải ba 6501559992
Giải tư 06887147321601836117 200961710783693
Giải năm 6369
Giải sáu 060662125694
Giải bảy 516
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
606,715 
 16,2,8,7,51,0,969,0
1,3,92 8,1,0,773,7
7,9321,487
948694,6,3,2
Giải ĐB 674067
Giải nhất 66841
Giải nhì 67239
Giải ba 7574220079
Giải tư 72464043364107220351 124220355736475
Giải năm 3806
Giải sáu 942162721584
Giải bảy 408
Giải tám 37
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,6751,7
2,5,41 0,364,7
7,7,2,421,23,5,672,2,5,9
 37,6,9 84
8,642,17,39 
Giải ĐB 039714
Giải nhất 26214
Giải nhì 50340
Giải ba 5889292139
Giải tư 50439970873342320478 703037831867647
Giải năm 0705
Giải sáu 208888704609
Giải bảy 618
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,409,5,3 5 
 18,8,4,4 6 
9238,470,8
3,2,033,9,91,8,7,188,7
1,147,00,3,392