Giải ĐB 081557
Giải nhất 48441
Giải nhì 23200
Giải ba 1730311851
Giải tư 15726402324246560592 703787342550849
Giải năm 7150
Giải sáu 180319344670
Giải bảy 159
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,5,006,3,3,06,259,0,1,7
5,41 0,265
3,926,5570,8
0,034,278 
349,15,492
Giải ĐB 276929
Giải nhất 07907
Giải nhì 36701
Giải ba 1317129141
Giải tư 54615092880591964845 586895255655450
Giải năm 7822
Giải sáu 127293198351
Giải bảy 802
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
503,2,1,71,451,6,0
5,7,4,019,5,956 
0,7,222,9 72,1
 3 888,9
 45,11,1,8,29 
Giải ĐB 566029
Giải nhất 25640
Giải nhì 04235
Giải ba 6346201867
Giải tư 78478095188055461687 418051400726137
Giải năm 2149
Giải sáu 059898861849
Giải bảy 988
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
405,78,0,354
 18862,7
6298,0,3,678
 37,58,9,7,185,8,6,7
549,9,04,4,298
Giải ĐB 991294
Giải nhất 38005
Giải nhì 17598
Giải ba 6286007513
Giải tư 26019692177893917317 496120289097622
Giải năm 0999
Giải sáu 226039853150
Giải bảy 677
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,9,6054,8,05 
 19,7,7,2,3 60,0
1,2227,1,177
139985
9459,1,399,0,8,4
Giải ĐB 947038
Giải nhất 42836
Giải nhì 49735
Giải ba 4843207669
Giải tư 01999828926864638025 994437609535258
Giải năm 0295
Giải sáu 961778263273
Giải bảy 482
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
50 9,2,9,350,8
 172,4,369
8,9,326,5173
7,432,5,6,85,382
 46,39,695,9,2,5
Giải ĐB 449587
Giải nhất 06706
Giải nhì 63741
Giải ba 2723650849
Giải tư 57711696271951188918 806401354597945
Giải năm 2135
Giải sáu 549594078154
Giải bảy 390
Giải tám 65
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,407,66,9,3,4,454
1,1,411,1,83,065
 270,2,87 
 35,6187
540,5,5,9,1490,5
Giải ĐB 853351
Giải nhất 35842
Giải nhì 87060
Giải ba 4521651055
Giải tư 25878836739119604995 045118910071378
Giải năm 9025
Giải sáu 129917159081
Giải bảy 347
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,602,01,2,9,555,1
8,1,515,1,69,16 
0,425478,3,8
73 7,781
 47,2999,6,5