Giải ĐB 815820
Giải nhất 55580
Giải nhì 45522
Giải ba 8822549414
Giải tư 87764660801063181458 340441744840415
Giải năm 0732
Giải sáu 007981180565
Giải bảy 316
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,8,20 6,1,258
316,8,5,47,165,4
3,225,2,0 76,9
 32,11,5,480,0
6,4,144,879 
Giải ĐB 379289
Giải nhất 94492
Giải nhì 14806
Giải ba 6506731660
Giải tư 15980525462758966377 489123103210542
Giải năm 3622
Giải sáu 343360248386
Giải bảy 498
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,606 5 
 128,4,067,0
8,2,1,3,4,924,27,677
333,2982,6,0,9,9
246,28,898,2
Giải ĐB 839856
Giải nhất 86436
Giải nhì 86697
Giải ba 1780336325
Giải tư 87040455398902257587 860619957322301
Giải năm 8892
Giải sáu 641228993622
Giải bảy 753
Giải tám 99
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
401,3253,6
6,0123,561
1,2,9,222,2,58,973
5,7,039,6 87
 4 9,9,399,9,2,7
Giải ĐB 677823
Giải nhất 91727
Giải nhì 15650
Giải ba 1725168695
Giải tư 11629960497629353599 841757276623130
Giải năm 1019
Giải sáu 476639365375
Giải bảy 589
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5077,7,951,0
5196,3,666,6
 29,7,30,275,5
9,236,0 89
 498,1,2,4,993,9,5
Giải ĐB 628417
Giải nhất 84792
Giải nhì 79192
Giải ba 0276636162
Giải tư 19941517305993935450 255506995207903
Giải năm 4928
Giải sáu 636220350672
Giải bảy 378
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,503,3350,0,2
417662,6,2
6,7,5,6,9,928178,2
0,035,0,97,28 
 41392,2
Giải ĐB 036168
Giải nhất 91267
Giải nhì 46367
Giải ba 0602266050
Giải tư 20069569675341806709 263874636495491
Giải năm 6091
Giải sáu 697682720287
Giải bảy 273
Giải tám 12
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
509 5 
9,912,8769,7,4,7,7,8
1,7,2228,6,8,6,673,6,2
73 1,687,7
64 6,091,1
Giải ĐB 997822
Giải nhất 20558
Giải nhì 48192
Giải ba 9784862731
Giải tư 00563899100381604590 922627678618445
Giải năm 6577
Giải sáu 530482587814
Giải bảy 508
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,908,4458,8
314,0,61,863,2
6,9,220,2777
6310,5,4,586
0,145,8 90,2