Giải ĐB 045026
Giải nhất 15038
Giải nhì 52469
Giải ba 7521914455
Giải tư 16259212394814771834 675934642514512
Giải năm 2262
Giải sáu 595934352310
Giải bảy 586
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
10 3,2,559,9,5
 10,2,98,262,9
4,6,125,647 
935,9,4,8386
342,75,5,3,1,693
Giải ĐB 956757
Giải nhất 30554
Giải nhì 35567
Giải ba 4468774639
Giải tư 75513304520109921226 728170719380359
Giải năm 8936
Giải sáu 265859507152
Giải bảy 054
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
502 54,8,0,2,2,9,4,7
 13,73,267
0,5,5261,8,6,57 
1,936,9587
5,54 9,5,399,3
Giải ĐB 295246
Giải nhất 76785
Giải nhì 17627
Giải ba 6412506400
Giải tư 90051492378233544170 072036804410140
Giải năm 5012
Giải sáu 545139503736
Giải bảy 234
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7,4,003,03,2,851,0,1
7,5,5123,46 
125,73,271,0
 34,6,7,5 85
3,444,0,6 9 
Giải ĐB 879079
Giải nhất 30820
Giải nhì 96216
Giải ba 8846780758
Giải tư 09524277415268290461 162463901245037
Giải năm 2767
Giải sáu 978892649590
Giải bảy 719
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,208 58
4,619,2,64,164,7,1,7
8,124,06,3,679
 370,8,588,2
6,241,61,79 
Giải ĐB 551906
Giải nhất 37194
Giải nhì 83416
Giải ba 9249800127
Giải tư 20703937581708887600 759778064024426
Giải năm 1284
Giải sáu 932646740543
Giải bảy 510
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,403,0,6555,8
 10,62,2,1,06 
 26,6,77,274,7
4,03 5,8,984,8
7,8,943,0 98,4
Giải ĐB 895911
Giải nhất 58740
Giải nhì 74789
Giải ba 3960176063
Giải tư 45463323301133966957 564983335853790
Giải năm 3529
Giải sáu 109347062868
Giải bảy 055
Giải tám 67
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,9,406,1555,7,8
0,111 67,8,3,3
 296,57 
9,6,630,96,9,589
 4 2,3,893,8,0
Giải ĐB 306692
Giải nhất 14195
Giải nhì 46472
Giải ba 7792958236
Giải tư 68720510921774180752 943614100530834
Giải năm 3543
Giải sáu 519170967974
Giải bảy 263
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2050,957,2
9,4,61 9,363,1
9,5,7,920,9574,2
6,434,6 8 
7,343,1291,6,2,5,2