Giải ĐB 717709
Giải nhất 67939
Giải nhì 09430
Giải ba 3535186655
Giải tư 01020035702636088822 161728775019471
Giải năm 6557
Giải sáu 073727535154
Giải bảy 305
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,7,6,5,305,90,553,4,7,0,1,5
7,51  6 
2,727,0,22,3,570,2,1
537,0,9 8 
54 3,09 
Giải ĐB 994908
Giải nhất 16051
Giải nhì 94017
Giải ba 8578671995
Giải tư 05319548138645068298 082047821308603
Giải năm 3862
Giải sáu 787163828065
Giải bảy 601
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,501,4,3,86,950,1
0,7,519,3,3,7865,2
8,62 171
1,1,03 9,082,6
 4 198,5
Giải ĐB 399553
Giải nhất 80152
Giải nhì 68017
Giải ba 7073318057
Giải tư 58651267710380912080 078747419389057
Giải năm 9340
Giải sáu 941922957409
Giải bảy 224
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,809,9951,7,7,2,3
5,718,9,7 6 
5245,5,171,4
9,3,53318 
2,74 1,0,095,3
Giải ĐB 819623
Giải nhất 17628
Giải nhì 09957
Giải ba 6075242671
Giải tư 87031369370893954808 281320243436222
Giải năm 0155
Giải sáu 298736194383
Giải bảy 586
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08555,2,7
3,7192,86 
3,2,526,2,8,38,3,571
8,231,7,9,2,40,286,7,3
34 1,39 
Giải ĐB 397520
Giải nhất 97931
Giải nhì 08714
Giải ba 6600141325
Giải tư 83438613927373824520 704523347586884
Giải năm 7106
Giải sáu 836509905636
Giải bảy 185
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2,206,18,6,7,256,2
0,3145,3,065
9,520,5,0 75
 36,8,8,13,385,4
8,14  90,2
Giải ĐB 242943
Giải nhất 79414
Giải nhì 19018
Giải ba 5053149080
Giải tư 78169164971367208552 087834831853557
Giải năm 2937
Giải sáu 955174127660
Giải bảy 443
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,80  51,2,7
5,312,8,8,4 62,0,9
6,1,7,52 3,9,572
4,8,437,11,183,0
143,3697
Giải ĐB 798057
Giải nhất 15140
Giải nhì 13158
Giải ba 7378071023
Giải tư 08277368522613402566 715464836970410
Giải năm 9946
Giải sáu 815898841178
Giải bảy 144
Giải tám 70
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,8,40  58,2,8,7
 1 4,6,466,9
5237,570,8,7
2345,7,584,0
4,8,344,6,6,069