Giải ĐB 333193
Giải nhất 64375
Giải nhì 16247
Giải ba 7728256873
Giải tư 44825218410639308799 089415795301518
Giải năm 7685
Giải sáu 216658416938
Giải bảy 255
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 5,8,2,755,3
4,4,418666
825473,5
9,5,7,9383,185,2
444,1,1,1,7993,9,3
Giải ĐB 820234
Giải nhất 39491
Giải nhì 17700
Giải ba 3838725253
Giải tư 17239325412865628064 298772085669389
Giải năm 9892
Giải sáu 737690366428
Giải bảy 736
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  56,6,3
4,91 6,3,7,3,5,566,4
9287,876,7
536,6,9,4289,7
6,3413,892,1
Giải ĐB 412030
Giải nhất 92517
Giải nhì 59004
Giải ba 2973414679
Giải tư 40919966118300981094 814257793292835
Giải năm 8653
Giải sáu 394944624139
Giải bảy 995
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
309,49,2,353
119,1,7 62
6,325179
8,539,2,5,4,0 83
9,3,0494,3,1,0,795,4
Giải ĐB 171518
Giải nhất 51043
Giải nhì 39932
Giải ba 7839393824
Giải tư 01117476109040707167 253782707311631
Giải năm 1800
Giải sáu 112040189554
Giải bảy 568
Giải tám 87
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,100,7 54
318,7,0,8 68,7
320,48,1,0,678,3
7,9,431,26,1,7,187
5,243 93
Giải ĐB 081967
Giải nhất 41052
Giải nhì 59725
Giải ba 8061624167
Giải tư 84118948508278451933 620820351449681
Giải năm 5163
Giải sáu 953146015340
Giải bảy 939
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,501250,2
3,0,818,4,6163,7,7
8,5256,67 
6,339,1,3184,2,1
4,8,144,039 
Giải ĐB 417404
Giải nhất 48185
Giải nhì 88061
Giải ba 8403186210
Giải tư 69898103302777900511 637345835181333
Giải năm 3533
Giải sáu 150908985240
Giải bảy 232
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,3,109,48,851
1,5,3,611,0 61
32  79
3,332,3,0,4,3,19,985,5
3,04 0,798,8
Giải ĐB 994537
Giải nhất 62448
Giải nhì 99867
Giải ba 4895656138
Giải tư 31406459417742539297 890547114237862
Giải năm 5397
Giải sáu 529576673508
Giải bảy 951
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,69,251,4,6
5,41 0,567,2,7
4,6259,6,9,9,6,37 
 38,70,3,48 
541,2,8 97,5,7,7