Giải ĐB 908952
Giải nhất 37053
Giải nhì 74917
Giải ba 3097270715
Giải tư 36915322981205682489 159447744500549
Giải năm 9346
Giải sáu 612926058511
Giải bảy 146
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 050,1,4,156,3,2
116,1,5,5,71,4,4,56 
7,529172
53 989
446,6,4,5,92,8,498
Giải ĐB 267559
Giải nhất 60124
Giải nhì 82725
Giải ba 2775337150
Giải tư 21941747533952076819 121677198477213
Giải năm 3758
Giải sáu 480733170729
Giải bảy 931
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,5077,258,3,3,0,9
3,417,9,3 67
 29,0,5,40,1,675
5,1,531584
8,2412,1,59 
Giải ĐB 361983
Giải nhất 81508
Giải nhì 50719
Giải ba 3472282160
Giải tư 83228171256366807581 680805595038226
Giải năm 5615
Giải sáu 710175102084
Giải bảy 982
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,8,5,601,81,25 
0,810,5,99,268,0
8,228,5,6,2 7 
83 2,6,082,4,1,0,3
84 196
Giải ĐB 649981
Giải nhất 64707
Giải nhì 77279
Giải ba 6104680549
Giải tư 90489941078397761784 862640296208847
Giải năm 3982
Giải sáu 184777634973
Giải bảy 338
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
207,7 5 
81 463,4,2
8,62 4,0,7,4,073,7,9
6,738382,9,4,1
8,647,7,6,98,4,79 
Giải ĐB 234390
Giải nhất 91159
Giải nhì 12122
Giải ba 6504865443
Giải tư 97479790734512917250 938079634098512
Giải năm 4325
Giải sáu 270308235959
Giải bảy 103
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,903,3,7259,0,9
 19,2 6 
1,223,5,9,2 79,3
0,0,2,7,43 48 
 40,8,31,5,7,2,59 
Giải ĐB 806904
Giải nhất 12749
Giải nhì 11829
Giải ba 3602539443
Giải tư 61653313135506787182 752639596150610
Giải năm 9684
Giải sáu 615595819104
Giải bảy 466
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
104,45,255,3
8,613,09,666,7,3,1
825,967 
5,1,6,43  81,4,2
0,8,043,92,496
Giải ĐB 724764
Giải nhất 51529
Giải nhì 01029
Giải ba 3107268974
Giải tư 44259453640521632098 907380233197886
Giải năm 3323
Giải sáu 532686980394
Giải bảy 291
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  59
9,3162,1,864,4
727,6,3,9,9272,4
238,19,9,386
9,6,7,64 5,2,291,8,4,8