Giải ĐB 737911
Giải nhất 74044
Giải nhì 87358
Giải ba 4082882777
Giải tư 90651844936978652526 789828833478549
Giải năm 5391
Giải sáu 542938948088
Giải bảy 981
Giải tám 67
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  51,8
8,9,5,1118,267
829,6,86,777
9348,2,581,8,6,2
9,3,449,42,494,1,3
Giải ĐB 889834
Giải nhất 14443
Giải nhì 79993
Giải ba 4242812425
Giải tư 66693854166630409093 134237711928153
Giải năm 9249
Giải sáu 360717006286
Giải bảy 868
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,0,4251,3
516,98,168
 23,8,5 7 
9,9,2,5,9,4346,286
0,349,34,193,3,3
Giải ĐB 179810
Giải nhất 48072
Giải nhì 97818
Giải ba 9073474503
Giải tư 48383189928110854718 958820357174456
Giải năm 7152
Giải sáu 445294709992
Giải bảy 993
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,100,8,3 52,2,6
718,8,056 
5,9,5,9,8,72  70,1,2
9,8,0340,1,183,2
34  93,2,2
Giải ĐB 779724
Giải nhất 13306
Giải nhì 74978
Giải ba 9672037708
Giải tư 76793535481792040720 488715935142009
Giải năm 2408
Giải sáu 373440413019
Giải bảy 760
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,2,2,208,9,8,6 51
4,7,519 6 
 20,0,0,4971,8
9340,4,0,78 
3,241,81,097,3
Giải ĐB 017718
Giải nhất 75634
Giải nhì 43851
Giải ba 9796213990
Giải tư 48449060885945039373 379888452152813
Giải năm 8526
Giải sáu 451768862524
Giải bảy 479
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,90  50,1
2,517,3,88,262
627,4,6,12,179,3
7,1348,8,186,8,8
2,3497,49 
Giải ĐB 561843
Giải nhất 49812
Giải nhì 87633
Giải ba 5433792019
Giải tư 20849878573660316627 659733428853037
Giải năm 2888
Giải sáu 123926342427
Giải bảy 801
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,3957
 19,2 6 
127,72,5,2,3,373
0,7,3,439,4,7,7,38,888,8
349,33,4,195
Giải ĐB 168260
Giải nhất 38104
Giải nhì 59128
Giải ba 7168541745
Giải tư 32688713797514546679 204508252588818
Giải năm 6101
Giải sáu 742526307755
Giải bảy 891
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,601,42,5,4,2,8,457,5,0
9,018 6 
 25,5,8579,9
 3 8,1,288,5
 45,57,791