Giải ĐB 571647
Giải nhất 57710
Giải nhì 68791
Giải ba 3945409899
Giải tư 83902442869979212546 182543757849700
Giải năm 5637
Giải sáu 840785894506
Giải bảy 993
Giải tám 41
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,107,6,2,0 54,4
4,91 0,8,46 
0,92 0,3,478
937789,6
5,541,6,78,993,2,9,1
Giải ĐB 695512
Giải nhất 44504
Giải nhì 63171
Giải ba 7264514779
Giải tư 54310630862338994042 865200859265568
Giải năm 4756
Giải sáu 346270243714
Giải bảy 680
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,204456
714,0,25,862,8
6,4,9,124,0 79,1
93 680,6,9
2,1,042,58,793,2
Giải ĐB 109728
Giải nhất 91913
Giải nhì 97082
Giải ba 1815754812
Giải tư 83341534519462710724 168023730917011
Giải năm 4321
Giải sáu 390492644113
Giải bảy 862
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,2,9 51,7
2,4,5,113,1,2,3 62,4
9,6,0,1,821,7,4,82,57 
1,13 282
0,6,241 92
Giải ĐB 546040
Giải nhất 29030
Giải nhì 92600
Giải ba 5496552834
Giải tư 93351031561800820353 447383248983286
Giải năm 6456
Giải sáu 147809725583
Giải bảy 168
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,3,408,0656,1,6,3
51 5,5,868,5
72  78,2
8,538,4,06,7,0,384,3,9,6
8,34 89 
Giải ĐB 502543
Giải nhất 61640
Giải nhì 72183
Giải ba 1297421473
Giải tư 09251505028471167907 521174639606018
Giải năm 5378
Giải sáu 301053462886
Giải bảy 215
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,402,2,7151
5,115,0,1,7,84,8,96 
0,02 0,178,4,3
7,8,43 7,186,3
746,0,3 96
Giải ĐB 047126
Giải nhất 90801
Giải nhì 32204
Giải ba 7219301672
Giải tư 56032031086399757496 233482190741338
Giải năm 7653
Giải sáu 002379444283
Giải bảy 408
Giải tám 46
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,8,7,4,1 53
 1 4,9,26 
3,723,69,072
2,8,5,932,80,0,4,383
4,046,4,8 97,6,3