Giải ĐB 144495
Giải nhất 02106
Giải nhì 55457
Giải ba 3200987105
Giải tư 77371413400190140061 302580520647495
Giải năm 5632
Giải sáu 689949101487
Giải bảy 217
Giải tám 43
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,401,6,9,5,69,0,958,7
7,0,617,00,061
32 1,8,571
432587
 43,09,099,5,5
Giải ĐB 672470
Giải nhất 68079
Giải nhì 48117
Giải ba 2754185586
Giải tư 69462733793981948946 127656688863463
Giải năm 6728
Giải sáu 978578109522
Giải bảy 259
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,7018,659
0,410,9,74,862,5,3
2,622,8179,9,0
63 2,885,8,6
 46,15,7,1,79 
Giải ĐB 905336
Giải nhất 55213
Giải nhì 53821
Giải ba 3078025050
Giải tư 68760604241955343040 079527076779208
Giải năm 6911
Giải sáu 502660789268
Giải bảy 490
Giải tám 37
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,6,4,8,508 53,2,0
1,211,32,368,0,7
526,4,13,678
5,137,67,6,08 
24  9 
Giải ĐB 674111
Giải nhất 56132
Giải nhì 28484
Giải ba 1683565141
Giải tư 76118921613694329882 482623676942435
Giải năm 1722
Giải sáu 126176911108
Giải bảy 445
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,84,3,35 
6,9,6,4,118,1 61,1,2,9
2,8,6,322 7 
435,5,20,182,4
845,3,1691
Giải ĐB 176389
Giải nhất 57209
Giải nhì 42135
Giải ba 0451787564
Giải tư 55539253387558018063 274640106787272
Giải năm 3646
Giải sáu 336097457279
Giải bảy 391
Giải tám 69
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,8094,35 
917469,0,3,4,7,4
72 6,179,2
639,8,5380,9
6,645,66,7,3,0,891
Giải ĐB 403055
Giải nhất 96684
Giải nhì 52591
Giải ba 8958144490
Giải tư 67294082500114234308 120300063867512
Giải năm 2806
Giải sáu 227340756968
Giải bảy 273
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,3,906,87,550,5
8,912 68
4,12  73,3,5
7,738,0,83,6,0,381,4
9,842 94,0,1
Giải ĐB 758459
Giải nhất 75607
Giải nhì 07973
Giải ba 0976702067
Giải tư 78279282206644473633 809752351290167
Giải năm 5088
Giải sáu 972315699238
Giải bảy 301
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
201,7758,9
 12 69,7,7,7
123,06,6,6,079,5,3
2,3,738,35,3,888
4446,7,59