Giải ĐB 751246
Giải nhất 52005
Giải nhì 78464
Giải ba 0588182492
Giải tư 97059665828342960463 528179601391792
Giải năm 8026
Giải sáu 786483081415
Giải bảy 766
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,51,059
815,7,36,2,466,4,3,4
4,8,9,926,917 
6,13  82,1
6,642,65,292,2
Giải ĐB 315967
Giải nhất 61550
Giải nhì 97232
Giải ba 4952657614
Giải tư 19804390749560516026 419522881305882
Giải năm 0679
Giải sáu 587750820407
Giải bảy 637
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
507,4,5 52,0
 17,3,42,267
8,5,8,326,61,3,7,0,677,9,4
137,2 82,2
0,7,14 79 
Giải ĐB 448568
Giải nhất 00380
Giải nhì 71180
Giải ba 9546647029
Giải tư 03950138977010966442 533209061514081
Giải năm 6067
Giải sáu 713424254310
Giải bảy 919
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,2,8,8092,15 
819,0,5667,6,8
425,0,96,97 
 348,688,1,0,0
3421,0,297
Giải ĐB 638896
Giải nhất 85573
Giải nhì 72373
Giải ba 9592747822
Giải tư 95371600483963637360 260780065463027
Giải năm 4315
Giải sáu 236200767023
Giải bảy 351
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
60 154,1,4
5,7157,3,962,0
6,223,7,7,22,276,1,8,3,3
2,7,7364,78 
5,548 96
Giải ĐB 105201
Giải nhất 13610
Giải nhì 39053
Giải ba 5788787503
Giải tư 32637010529177827920 489071519447802
Giải năm 0878
Giải sáu 946730346692
Giải bảy 401
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,101,7,2,3,1 52,3
0,01  67
9,5,020,06,3,0,878,8
0,534,77,787
3,94  92,4
Giải ĐB 731826
Giải nhất 21697
Giải nhì 48084
Giải ba 9808481386
Giải tư 86596769517608096697 515758072582965
Giải năm 0603
Giải sáu 855553623076
Giải bảy 240
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8035,7,2,658,5,1
51 7,9,8,262,5
625,69,976,5
 3 580,4,6,4
8,84  96,7,7
Giải ĐB 370652
Giải nhất 87594
Giải nhì 82064
Giải ba 8553251281
Giải tư 30973626298278066874 689015425545303
Giải năm 3857
Giải sáu 205054880477
Giải bảy 435
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,801,33,550,7,5,2
0,81  64
3,529,97,577,3,4
7,035,2888,0,1
7,6,94 2,294