Giải ĐB 894975
Giải nhất 10335
Giải nhì 53288
Giải ba 7691557930
Giải tư 87655206084251786204 566169977572923
Giải năm 3770
Giải sáu 763611497972
Giải bảy 809
Giải tám 89
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,309,8,45,7,1,3,755
 17,6,53,16 
723172,0,5,5
236,0,50,889,8
 498,0,49 
Giải ĐB 010026
Giải nhất 02316
Giải nhì 75993
Giải ba 9573106614
Giải tư 85433973820080606207 828287177244661
Giải năm 0966
Giải sáu 041068462030
Giải bảy 952
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,304,6,7 52
6,310,4,64,6,0,1,266,1
5,8,728,6 72
3,930,3,1282
0,146 93
Giải ĐB 919902
Giải nhất 65886
Giải nhì 80828
Giải ba 4740953229
Giải tư 25954629054554448224 252604200964874
Giải năm 3401
Giải sáu 273265455059
Giải bảy 423
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
601,5,9,9,24,059,4
 1 86 
3,023,4,9,8 74
232286
4,5,4,2,744,5,45,0,0,29 
Giải ĐB 795155
Giải nhất 21386
Giải nhì 89007
Giải ba 6949962505
Giải tư 20777368716936572070 731681560470633
Giải năm 6998
Giải sáu 266913872841
Giải bảy 093
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
704,5,76,0,555
4,71 869,5,8
 2 8,7,077,1,0
9,338,33,9,687,6
 416,993,8,9
Giải ĐB 032950
Giải nhất 20307
Giải nhì 75420
Giải ba 1371266790
Giải tư 89432270101877251578 777839002637450
Giải năm 7315
Giải sáu 481154847328
Giải bảy 172
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,9,2,507150,0
1,111,1,5,0,226 
7,3,7,128,6,0 72,2,8
8322,784,3
84  9 
Giải ĐB 324784
Giải nhất 68332
Giải nhì 85327
Giải ba 4319273159
Giải tư 32459463698306873077 662265676777966
Giải năm 2180
Giải sáu 770957389855
Giải bảy 823
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
809555,9,9
 1 8,2,669,8,7,6
9,323,6,77,6,277
238,23,686,0,4
84 0,5,6,592
Giải ĐB 394472
Giải nhất 50887
Giải nhì 94241
Giải ba 6969345325
Giải tư 47460875089928795427 646205385088618
Giải năm 7276
Giải sáu 743914354170
Giải bảy 077
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6,2,5083,25 
4183,76 
727,0,57,8,2,877,0,6,2
936,9,50,187,7
 41393