Giải ĐB 236623
Giải nhất 84980
Giải nhì 25465
Giải ba 1568347117
Giải tư 98779528005810219591 526446519878448
Giải năm 3184
Giải sáu 298120403959
Giải bảy 348
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,0,800,2659,9
8,917 65
 23179
8,23 4,9,481,4,3,0
8,448,0,4,85,5,791,8
Giải ĐB 235878
Giải nhất 07514
Giải nhì 49818
Giải ba 5334802328
Giải tư 77542189284474904540 972904958657480
Giải năm 7512
Giải sáu 415800894576
Giải bảy 089
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,80  58
 12,8,46,7,866
1,428,8 76,8
 3 5,2,4,2,1,789,9,6,0
142,9,0,88,8,49 
Giải ĐB 184754
Giải nhất 73465
Giải nhì 93014
Giải ba 6185345183
Giải tư 05836720790402182958 240180399020570
Giải năm 4604
Giải sáu 488332647953
Giải bảy 716
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,704653,8,3,4
1,211,6,8,41,364,5
 21 79,0
8,5,5,8365,183,3
6,0,1,54 79 
Giải ĐB 659761
Giải nhất 38575
Giải nhì 88882
Giải ba 0066558542
Giải tư 68289629424359686289 905345046080240
Giải năm 0739
Giải sáu 453449146671
Giải bảy 669
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,40 6,75 
7,614969,0,5,1
4,4,82  71,5
 34,9,4 89,9,2
4,3,1,344,2,0,26,3,8,896
Giải ĐB 210528
Giải nhất 43700
Giải nhì 77861
Giải ba 5035979959
Giải tư 58331155565151988673 430902760339763
Giải năm 7475
Giải sáu 966231388246
Giải bảy 344
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,003,02,756,9,9
3,6194,562,3,1
625,8 75,3
7,0,638,13,28 
444,61,5,59 
Giải ĐB 869197
Giải nhất 94612
Giải nhì 32844
Giải ba 3976484829
Giải tư 81382902091935993368 472022980354340
Giải năm 5265
Giải sáu 970556537496
Giải bảy 293
Giải tám 65
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
405,9,2,36,0,653,9
 12965,5,8,4
8,0,12997 
9,5,03 682
6,440,40,5,293,6,7
Giải ĐB 605026
Giải nhất 71920
Giải nhì 34194
Giải ba 8678322983
Giải tư 78761337144181124810 871094702239516
Giải năm 5520
Giải sáu 755124093834
Giải bảy 775
Giải tám 90
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2,1,209,9751
5,6,114,1,0,61,261
220,2,0,6 75
8,834 83,3
3,1,94 0,090,4