Giải ĐB 146408
Giải nhất 06925
Giải nhì 39262
Giải ba 2562170992
Giải tư 20050838233838511530 984540193025115
Giải năm 6986
Giải sáu 129693583287
Giải bảy 307
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,3,307,88,1,258,0,4
210,59,862
9,623,1,50,87 
230,05,087,6,5
54  96,2
Giải ĐB 492996
Giải nhất 45699
Giải nhì 75597
Giải ba 2356425906
Giải tư 20920153383554348050 915661868747615
Giải năm 7623
Giải sáu 333718028861
Giải bảy 853
Giải tám 09
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,509,2,6153,0
6156,0,961,6,4
 23,03,8,97 
5,2,437,8387
6430,997,9,6
Giải ĐB 757816
Giải nhất 56991
Giải nhì 77138
Giải ba 4917869140
Giải tư 87192532454012310631 604412392965041
Giải năm 9225
Giải sáu 146338306146
Giải bảy 915
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,40 1,2,459
3,4,4,915,64,163
925,3,9 78
6,230,1,87,38 
 46,5,1,1,05,292,1
Giải ĐB 778797
Giải nhất 60225
Giải nhì 28054
Giải ba 9977294662
Giải tư 93584904696782195224 661397970668410
Giải năm 7073
Giải sáu 994795736653
Giải bảy 177
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
106253,4
21  69,2
7,621,4,57,4,977,3,3,2
7,5,739888,4
8,2,5476,397
Giải ĐB 885660
Giải nhất 93792
Giải nhì 70745
Giải ba 5160564867
Giải tư 35003318065450699249 277242194038844
Giải năm 9835
Giải sáu 577218811478
Giải bảy 706
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,606,3,6,6,53,0,458
81 0,0,067,0
7,924672,8
 355,781
2,449,0,4,5492
Giải ĐB 562625
Giải nhất 52693
Giải nhì 78859
Giải ba 4380368216
Giải tư 61724358773908448454 875090396867525
Giải năm 2258
Giải sáu 764766055132
Giải bảy 129
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,9,30,2,258,4,9
 16168
9,329,4,5,54,777
0,9325,684
2,8,5472,0,592,3
Giải ĐB 312238
Giải nhất 58398
Giải nhì 97995
Giải ba 0528428547
Giải tư 10590524637865671199 064755121822172
Giải năm 0871
Giải sáu 465346068167
Giải bảy 603
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
903,67,954,3,6
7180,567,3
72 6,471,5,2
0,5,6381,9,384
5,847990,9,5,8