Giải ĐB 826694
Giải nhất 49448
Giải nhì 19776
Giải ba 5236593537
Giải tư 18353912821614232860 088536721737591
Giải năm 7063
Giải sáu 274265460694
Giải bảy 061
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
60 653,3
6,9174,761,3,0,5
4,8,4241,376
6,5,537482
2,9,942,6,2,8 94,1,4
Giải ĐB 855373
Giải nhất 44930
Giải nhì 71737
Giải ba 2622121319
Giải tư 99481928933140525745 958814921666346
Giải năm 9819
Giải sáu 557146822405
Giải bảy 009
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
309,5,58,0,0,45 
7,8,8,219,6,91,46 
821371,3
9,737,0 85,2,1,1
 45,60,1,193
Giải ĐB 879353
Giải nhất 95753
Giải nhì 76768
Giải ba 4120531698
Giải tư 40180587988376684081 584189458971057
Giải năm 5591
Giải sáu 537587383002
Giải bảy 131
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,57,057,3,3
3,9,818662,6,8
6,02 575
5,531,83,9,1,9,680,1,9
 4 891,8,8
Giải ĐB 403834
Giải nhất 40038
Giải nhì 54542
Giải ba 9494566862
Giải tư 48119206614469490720 125608319332195
Giải năm 1465
Giải sáu 807867448633
Giải bảy 315
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,2,60 1,6,9,45 
615,9 65,1,0,2
6,42  78
3,933,8,47,38 
4,9,344,5,2194,3,5
Giải ĐB 615780
Giải nhất 16542
Giải nhì 01753
Giải ba 9260090374
Giải tư 32339066476433242756 765066349724500
Giải năm 3938
Giải sáu 082114006907
Giải bảy 067
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,0,0,800,7,6,0,0 56,3
21 7,5,067
3,4216,0,4,976,4
538,9,238 
747,2397
Giải ĐB 402839
Giải nhất 27973
Giải nhì 45317
Giải ba 2508370121
Giải tư 48679886205296175053 049375739180700
Giải năm 1581
Giải sáu 867693921167
Giải bảy 872
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,00  53
8,6,9,217767,1
7,920,19,6,3,172,6,9,3
5,8,737,9 81,3
 4 7,397,2,1
Giải ĐB 875712
Giải nhất 79294
Giải nhì 38456
Giải ba 8464048570
Giải tư 74848344612703681169 343258966765505
Giải năm 3294
Giải sáu 555604969145
Giải bảy 397
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,7054,2,054,6,6
6125,9,3,561,9,7
1259,67 
 3648 
5,9,945,8,0697,6,4,4