KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 14/11/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 25841
Ký hiệu trúng ĐB: 9CV-2CV-7CV
G.1 21941
G.2 2049910901
G.3 284682547985385
966123716984771
G.4 63514078 60932395
G.5 698972703165
012612933403
G.6 776359649
G.7 62835820
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,201,38,9,651,9,8
4,4,0,7,5122,768,9,5,2
1,626,0 79,1,8,0,6
9,9,0,83 6,7,585,9,3
 41,1,99,7,6,8,5,499,3,5,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 07/11/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 89911
Ký hiệu trúng ĐB: 9CM-7CM-14CM
G.1 94946
G.2 7093474050
G.3 328275530398281
060760953434427
G.4 42556431 27487807
G.5 937403074614
383214499461
G.6 970388700
G.7 54308337
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7,0,303,7,7,0550,5,4
1,8,3,611,44,761
327,72,2,0,0,376,4,0
0,834,4,1,2,0,74,881,8,3
3,3,7,1,546,8,949 
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 31/10/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 59535
Ký hiệu trúng ĐB: 10CD-4CD-1CD
G.1 35859
G.2 7282427415
G.3 522296838393023
587562491928233
G.4 24375354 76346269
G.5 539980860067
959618453555
G.6 294542112
G.7 73239682
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 3,1,4,559,6,4,5
 15,9,25,8,9,969,7
4,1,824,9,3,33,673
8,2,3,7,235,3,7,4 83,6,2
2,5,3,945,25,2,1,6,999,6,4,6
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 24/10/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 23203
Ký hiệu trúng ĐB: 8BR-12BR-13BR
G.1 26852
G.2 0555003752
G.3 895145402807568
808262440589590
G.4 20814215 80546680
G.5 761159628304
548780807280
G.6 768781563
G.7 04721005
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9,8,8,8,103,5,4,4,50,1,052,0,2,4
8,1,814,5,1,0268,2,8,3
5,5,6,728,6872
0,63 2,6,681,0,7,0,0,1
1,5,0,04  9 
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 17/10/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 39416
Ký hiệu trúng ĐB: 7BH-4BH-10BH
G.1 60168
G.2 2059320897
G.3 187914635760806
466043692106778
G.4 03827935 82994714
G.5 712014700246
081482030885
G.6 878694346
G.7 14411770
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,7,706,4,33,857
9,2,416,4,4,4,71,0,4,468
821,09,5,178,0,8,0
9,0356,7,782,5
0,1,1,9,146,6,1993,7,1,9,4
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 10/10/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 90043
Ký hiệu trúng ĐB: 14AY-7AY-8AY
G.1 23708
G.2 1516414003
G.3 483196926207545
084590530586412
G.4 81534918 71805885
G.5 255301256739
191040540825
G.6 065745653
G.7 44735342
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,108,3,54,0,8,2,2,6,459,3,3,4,3,3
 19,2,8,0 64,2,5
6,1,425,5 73
4,0,5,5,5,7,5390,180,5
6,5,443,5,5,4,21,5,39 
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 03/10/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 58237
Ký hiệu trúng ĐB: 13AP-10AP-11AP
G.1 86386
G.2 5561855079
G.3 770842945140734
124386922244603
G.4 81480250 95855850
G.5 515777219862
783108533972
G.6 034559447
G.7 28928613
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,503851,0,0,7,3,9
5,2,318,38,862
2,6,7,922,1,83,5,479,2
0,5,137,4,8,1,41,3,4,286,4,5,6
8,3,348,77,592

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ