KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 10/11/2018 (Nam Định)
G.ĐB 04284
Ký hiệu trúng ĐB: 14CQ-10CQ-2CQ
G.1 15217
G.2 7721558638
G.3 844614254281734
080150048103823
G.4 30520546 33961024
G.5 725998573981
683098755855
G.6 950962650
G.7 90589340
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,5,9,40 1,1,7,552,9,7,5,0,0,8
6,8,817,5,54,961,2
4,5,623,41,575
2,938,4,03,584,1,1
8,3,242,6,0596,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 03/11/2018 (Nam Định)
G.ĐB 14832
Ký hiệu trúng ĐB: 15CG-1CG-2CG
G.1 84157
G.2 9779102659
G.3 700150588021228
972500160006731
G.4 31066587 95620681
G.5 597602681665
171062419812
G.6 610309430
G.7 87823123
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,0,1,1,300,6,91,657,9,0
9,3,8,4,315,0,2,00,762,8,5
3,6,1,828,35,8,876
232,1,0,12,680,7,1,7,2
 415,091
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 27/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 13194
Ký hiệu trúng ĐB: 15BV-1BV-12BV
G.1 32444
G.2 7834453632
G.3 826548921386566
704250398120464
G.4 29937281 06551786
G.5 237518881249
106642021943
G.6 325265220
G.7 15646254
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2022,5,7,2,6,154,5,4
8,813,56,8,666,4,6,5,4,2
3,0,625,5,0 75
1,9,432881,1,6,8
9,4,4,5,6,6,544,4,9,3494,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 20/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 72328
Ký hiệu trúng ĐB: 9BM-13BM-5BM
G.1 18300
G.2 2462700463
G.3 654343053472131
434225980466679
G.4 36937732 81315045
G.5 788348907025
784901496971
G.6 556658101
G.7 49138066
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,9,800,4,14,256,8
3,3,7,0135,663,6
2,328,7,2,5279,1
6,9,8,134,4,1,2,12,583,0
3,3,045,9,9,97,4,4,493,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 13/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 48145
Ký hiệu trúng ĐB: 7BD-10BD-6BD
G.1 09500
G.2 3010515223
G.3 309696148896739
780295754212101
G.4 53371478 95755666
G.5 238266513181
970314666514
G.6 804724288
G.7 88970790
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,900,5,1,3,4,74,0,751
0,5,8146,669,6,6
4,823,9,43,9,078,5
2,039,78,7,8,888,2,1,8,8
1,0,245,26,3,297,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 06/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 68515
Ký hiệu trúng ĐB: 15AS-3AS-2AS
G.1 39283
G.2 4668556957
G.3 755954678086941
338733094982343
G.4 81437311 39503152
G.5 663786846086
125070634772
G.6 290672167
G.7 02932961
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,5,9021,8,957,0,2,0
4,1,615,1863,7,1
5,7,7,0295,3,673,2,2
8,7,4,4,6,937 83,5,0,4,6
841,9,3,34,295,0,3

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ