Giải ĐB 86598
Ký hiệu trúng ĐB: 1VZ-9VZ-4VZ
Giải nhất 39828
Giải nhì 7926202646
Giải ba 416991398810483
706532327954378
Giải tư 82473674
41004620
Giải năm 464090076357
258139653987
Giải sáu 795727094
Giải bảy 60233919
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,2,4,600,76,953,7
819462,5,0
628,0,7,34,0,5,8,279,8,4
8,5,2399,2,8,788,3,1,7
7,946,7,09,7,3,198,9,5,4
Giải ĐB 92614
Ký hiệu trúng ĐB: 14TZ-1TZ-13TZ
Giải nhất 78683
Giải nhì 1966148233
Giải ba 124265997596524
433865864205166
Giải tư 59711695
75764166
Giải năm 679428420201
670147738707
Giải sáu 848399699
Giải bảy 57585552
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,1,77,9,557,8,5,2
6,7,0,0142,8,6,7,661,6,6
4,4,526,40,575,1,6,3
8,3,7334,583,6
1,2,942,2,89,995,4,9,9
Giải ĐB 90686
Ký hiệu trúng ĐB: 6SV-15SV-7SV
Giải nhất 90200
Giải nhì 9855396604
Giải ba 185683955103652
580619495177389
Giải tư 50200323
27969909
Giải năm 915609160862
450674379642
Giải sáu 467946895
Giải bảy 91599779
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,200,4,9,6953,1,2,1,6,9
5,6,5,9168,9,5,1,0,468,1,2,7
5,6,420,33,6,979
5,237686,9
 42,68,0,5,796,5,1,7
Giải ĐB 96458
Ký hiệu trúng ĐB: 8RU-15RU-2RU
Giải nhất 53626
Giải nhì 0182946134
Giải ba 456401222449305
861661018082222
Giải tư 80678465
93344441
Giải năm 554934446095
068690833976
Giải sáu 811504784
Giải bảy 43727302
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,805,4,20,6,958
4,1112,6,8,766,7,5
2,7,026,9,4,2676,2,3
8,4,734,4580,6,3,4
3,2,3,4,0,840,1,9,4,32,495
Giải ĐB 04934
Ký hiệu trúng ĐB: 11QU-15QU-10QU
Giải nhất 10898
Giải nhì 0889501278
Giải ba 171370106897069
718074889043994
Giải tư 70463826
01195064
Giải năm 546444989375
908713987094
Giải sáu 378159040
Giải bảy 37575629
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,4079,759,7,6
 194,2,568,9,4,4
 26,93,0,8,3,578,5,8
 34,7,79,7,6,9,9,787
3,9,6,6,946,06,1,5,298,5,0,4,8,8,4
Giải ĐB 38982
Ký hiệu trúng ĐB: 4PV-8PV-2PV
Giải nhất 05375
Giải nhì 6052832359
Giải ba 668263760739653
095534177903386
Giải tư 45746192
74683405
Giải năm 529897491395
432540171260
Giải sáu 350418660
Giải bảy 13938055
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,6,807,57,0,9,2,559,3,3,0,5
 17,8,32,868,0,0
8,928,6,50,175,9,4
5,5,1,93 2,6,9,182,6,0
7495,7,492,8,5,3
Giải ĐB 74530
Ký hiệu trúng ĐB: 3NY-2NY-10NY
Giải nhất 97659
Giải nhì 9273172498
Giải ba 690840784477881
969145101703073
Giải tư 98965550
10536390
Giải năm 995952059723
270199170792
Giải sáu 838832555
Giải bảy 49430266
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,905,1,20,559,0,3,9,5
3,8,014,7,79,666
9,3,0231,173
7,5,2,430,1,8,29,384,1
8,4,144,9,35,5,498,6,0,2