Giải ĐB 11022
Ký hiệu trúng ĐB: 8LG-14LG-2LG
Giải nhất 57948
Giải nhì 4615724971
Giải ba 801397903232128
499971786159295
Giải tư 29464543
13613392
Giải năm 678141923032
318802225636
Giải sáu 202490952
Giải bảy 45252282
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9029,4,257,2
7,6,6,81 4,361,1
2,3,9,9,3,2,0,5,2,822,8,2,5,25,971
439,2,2,64,2,881,8,2
 48,6,3,5397,5,2,2,0
Giải ĐB 31765
Ký hiệu trúng ĐB: 5KH-10KH-15KH
Giải nhất 91814
Giải nhì 6609872718
Giải ba 063494473697712
447420841827865
Giải tư 62053822
86657672
Giải năm 390717213823
282629522339
Giải sáu 063881136
Giải bảy 91296050
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,505,76,6,0,652,0
2,8,914,8,2,83,2,365,5,5,3,0
1,4,2,7,522,1,3,6,9 72
2,636,9,69,1,181
149,24,3,298,1
Giải ĐB 71393
Ký hiệu trúng ĐB: 5KA-1KA-12KA
Giải nhất 78853
Giải nhì 3623108575
Giải ba 763188367599917
960706700063508
Giải tư 54962101
23927413
Giải năm 638725903365
878839656703
Giải sáu 985750986
Giải bảy 08568814
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,0,9,500,8,1,3,87,7,6,6,853,0,6
3,018,7,3,49,8,565,5
92 1,875,5,0
9,5,1,0311,0,8,0,887,8,5,6,8
14  93,6,2,0
Giải ĐB 94499
Ký hiệu trúng ĐB: 11HA-2HA-15HA
Giải nhất 86607
Giải nhì 9646517648
Giải ba 578997184330838
977651671674046
Giải tư 95878069
65911882
Giải năm 172899849535
535222408010
Giải sáu 523309233
Giải bảy 43929561
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,107,96,6,3,952
9,616,01,465,5,9,1
8,5,928,30,87 
4,2,3,438,5,34,3,287,2,4
848,3,6,0,39,9,6,099,9,1,2,5
Giải ĐB 39473
Ký hiệu trúng ĐB: 2FE-7FE-3FE
Giải nhất 88431
Giải nhì 3181538423
Giải ba 644588990603787
278819407271547
Giải tư 51915100
91250817
Giải năm 847088973780
709779891463
Giải sáu 754571139
Giải bảy 32390547
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,806,0,51,2,058,4
3,8,9,715,7 63
7,323,58,4,1,9,9,473,2,0,1
7,2,631,9,2,9587,1,0,9
547,78,3,391,7,7
Giải ĐB 37899
Ký hiệu trúng ĐB: 3EB-5EB-7EB
Giải nhất 94673
Giải nhì 6454391378
Giải ba 349077529401032
772167628391196
Giải tư 94748242
79433986
Giải năm 795149177412
414906876865
Giải sáu 978800652
Giải bảy 03086334
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,0,3,8651,2
516,7,21,9,865,3
3,4,1,52 0,1,873,8,4,8
7,4,8,4,0,632,47,7,083,6,7
9,7,343,2,3,99,499,4,6
Giải ĐB 02286
Ký hiệu trúng ĐB: 5BA-10BA-4BA
Giải nhất 76770
Giải nhì 0682525300
Giải ba 255429258597675
586949691489230
Giải tư 99930312
56122702
Giải năm 405719720159
089015259043
Giải sáu 005909407
Giải bảy 15399332
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,0,3,900,2,5,9,72,8,7,2,0,157,9
 14,2,2,586 
4,1,1,0,7,325,55,070,5,2
9,4,930,9,2 86,5
9,142,35,0,394,3,0,3