Giải ĐB 26682
Ký hiệu trúng ĐB: 8FB-2FB-15FB
Giải nhất 37391
Giải nhì 6923841265
Giải ba 996043317815445
022567760472373
Giải tư 33773461
47992904
Giải năm 362523946750
373856963484
Giải sáu 190477144
Giải bảy 39600604
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9,604,4,4,6,46,4,256,0
9,61 5,9,065,1,0
8257,778,3,7,7
738,8,93,7,382,4
0,0,0,9,8,4,045,49,391,9,4,6,0
Giải ĐB 06000
Ký hiệu trúng ĐB: 15DB-9DB-10DB
Giải nhất 97910
Giải nhì 2060534406
Giải ba 938266230826644
260062921496463
Giải tư 34687939
95243551
Giải năm 979978827085
295786757737
Giải sáu 513422652
Giải bảy 37947028
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,700,5,6,8,60,8,751,7,2
510,4,30,2,063,8
8,2,526,4,2,85,3,375,0
6,139,7,70,6,282,5
4,1,2,9443,999,4
Giải ĐB 62505
Ký hiệu trúng ĐB: 8LX-12LX-13LX
Giải nhất 20787
Giải nhì 1129483741
Giải ba 625471241325832
441031611549454
Giải tư 55578190
95840213
Giải năm 624829403251
543529323665
Giải sáu 386147621
Giải bảy 87105288
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,4,105,30,1,3,654,7,1,2
4,5,213,5,3,0865
3,3,5218,4,5,4,87 
1,0,132,5,24,887,4,6,7,8
9,5,841,7,8,0,7 94,0
Giải ĐB 63311
Ký hiệu trúng ĐB: 5LP-15LP-3LP
Giải nhất 86911
Giải nhì 1621995693
Giải ba 748531185199198
072860933042706
Giải tư 32962908
56049414
Giải năm 972074630959
282573134473
Giải sáu 407781040
Giải bảy 96395334
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,406,8,4,7253,1,9,3
1,1,5,811,1,9,4,38,0,9,963
 20,5 73
9,5,6,1,7,530,9,49,086,1
0,1,34 1,5,393,8,6,6
Giải ĐB 57480
Ký hiệu trúng ĐB: 3KU-13KU-5KU
Giải nhất 40751
Giải nhì 2713069477
Giải ba 759163996822680
357506735215052
Giải tư 52580129
07490873
Giải năm 392522756617
801958275047
Giải sáu 126308876
Giải bảy 00491255
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,8,5,008,02,7,551,0,2,2,8,5
516,7,9,21,2,768
5,5,129,5,7,67,1,2,477,3,5,6
73 6,5,080,0
 49,7,92,4,1,49 
Giải ĐB 65826
Ký hiệu trúng ĐB: 13KM-9KM-5KM
Giải nhất 11452
Giải nhì 6265592414
Giải ba 630796046557932
419153082983970
Giải tư 06175272
18597344
Giải năm 900727239513
577415097501
Giải sáu 952353424
Giải bảy 42024619
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
707,9,1,25,6,152,5,9,2,3
 14,5,7,3,92,465
5,3,7,5,4,026,9,3,41,079,0,2,4
2,1,532 8 
1,4,7,244,2,67,2,5,0,19 
Giải ĐB 93843
Ký hiệu trúng ĐB: 11HY-12HY-1HY
Giải nhất 40130
Giải nhì 0654159475
Giải ba 075917814404746
889997081940731
Giải tư 80833121
10222354
Giải năm 924634446151
107120315949
Giải sáu 390842396
Giải bảy 44047888
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,904754,1
4,9,3,2,5,7,3194,4,96 
2,421,2 75,1,8
4,830,1,17,883,8
4,5,4,4,043,1,4,6,6,4,9,2,49,1,491,9,0,6