Giải ĐB 16509
Ký hiệu trúng ĐB: 2UZ-10UZ-4UZ
Giải nhất 12231
Giải nhì 3293315508
Giải ba 899133429573842
144491274003632
Giải tư 97519457
59308627
Giải năm 080451051729
273938138266
Giải sáu 115433641
Giải bảy 43515478
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,309,8,4,59,0,151,7,1,4
3,5,4,513,3,5666
4,327,95,278
3,1,1,3,431,3,2,0,9,30,78 
0,542,9,0,1,30,4,2,395
Giải ĐB 81575
Ký hiệu trúng ĐB: 6TV-1TV-7TV
Giải nhất 81596
Giải nhì 7316533060
Giải ba 252777172015078
428653030758806
Giải tư 49894738
05024670
Giải năm 143953139866
170006758239
Giải sáu 102143901
Giải bảy 58283878
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,2,7,007,6,2,0,2,17,6,6,758
 139,0,665,0,5,6
0,020,87,075,7,8,0,5,8
1,438,9,9,87,3,5,2,3,789
 438,3,396
Giải ĐB 68191
Ký hiệu trúng ĐB: 14RZ-4RZ-15RZ
Giải nhất 99702
Giải nhì 8553933753
Giải ba 183729018053229
585820743460098
Giải tư 21325066
55080200
Giải năm 904205800001
048569345086
Giải sáu 925455954
Giải bảy 63322311
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,0,802,8,0,18,2,553,5,4
9,0,1116,866,3
0,7,8,3,4,329,5,3 72
5,6,239,4,2,4,29,080,2,0,5,6
3,3,5423,291,8
Giải ĐB 45433
Ký hiệu trúng ĐB: 9QZ-3QZ-13QZ
Giải nhất 95029
Giải nhì 0617940110
Giải ba 519623418761754
859187901388620
Giải tư 81628953
12166560
Giải năm 416255728964
242015595032
Giải sáu 225818519
Giải bảy 45367060
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,6,2,7,60 2,454,3,9
 10,8,3,6,8,91,362,2,0,2,4,0
6,6,6,7,329,0,0,5879,2,0
3,1,533,2,61,187
5,6452,7,5,19 
Giải ĐB 92849
Ký hiệu trúng ĐB: 7QR-12QR-3QR
Giải nhất 00559
Giải nhì 2965134273
Giải ba 133825859111158
155499230928277
Giải tư 76526684
64215766
Giải năm 699935055416
516937407973
Giải sáu 136761834
Giải bảy 67195754
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
409,5 59,1,8,2,7,4
5,9,2,616,96,1,366,9,1,7
8,5217,6,573,7,3
7,736,4582,4
8,3,549,9,04,5,4,0,9,6,191,9
Giải ĐB 48500
Ký hiệu trúng ĐB: 8PS-13PS-2PS
Giải nhất 57392
Giải nhì 7662340780
Giải ba 873317744980447
516972592673951
Giải tư 21928235
33040727
Giải năm 939316104491
125266660103
Giải sáu 063932529
Giải bảy 49625722
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,100,4,3351,2,7
3,5,91 2,666,3,2
9,9,5,3,6,223,6,7,9,24,9,2,57 
2,9,0,631,5,2 8 
 49,7,94,2,492,7,2,3,1
Giải ĐB 63371
Ký hiệu trúng ĐB: 9NU-2NU-6NU
Giải nhất 61735
Giải nhì 9329366824
Giải ba 424455114851248
253545478003866
Giải tư 21213319
64442296
Giải năm 093162779100
615991671289
Giải sáu 343823593
Giải bảy 25230360
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,0,600,33,4,254,9
7,2,3196,966,7,0
 24,1,3,5,37,671,7
9,4,2,9,2,035,14,480,9
2,5,445,8,8,4,31,5,893,6,3