Giải ĐB 71563
Ký hiệu trúng ĐB: 4QY-2QY-5QY
Giải nhất 34966
Giải nhì 8244488918
Giải ba 194424217533393
616384826699851
Giải tư 06704018
84989732
Giải năm 171053712326
783504027765
Giải sáu 271076010
Giải bảy 52274833
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,1027,3,651,2
5,7,718,8,0,06,6,2,763,6,6,5
4,3,0,526,7275,0,1,1,6
6,9,338,2,5,31,3,1,9,48 
444,2,8 93,8
Giải ĐB 10532
Ký hiệu trúng ĐB: 12PZ-13PZ-15PZ
Giải nhất 89701
Giải nhì 6285033857
Giải ba 787048258144059
375018119116255
Giải tư 15151612
69472886
Giải năm 177576049546
798046013484
Giải sáu 035215349
Giải bảy 00054554
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,001,4,1,4,1,0,55,1,7,3,1,0,450,7,9,5,4
0,8,0,9,015,2,58,46 
3,12 5,475
 32,5 81,6,0,4
0,0,8,547,6,9,55,491
Giải ĐB 95735
Ký hiệu trúng ĐB: 9PR-11PR-15PR
Giải nhất 32369
Giải nhì 9200014942
Giải ba 472173712680512
984707752803272
Giải tư 12999856
30721463
Giải năm 463668687255
911387626625
Giải sáu 342085940
Giải bảy 71993979
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,40 3,5,2,856,5
717,2,32,5,369,3,8,2
4,1,7,7,6,426,8,5170,2,2,1,9
6,135,6,92,685
 42,2,06,9,9,3,799,9
Giải ĐB 12050
Ký hiệu trúng ĐB: 11NT-4NT-8NT
Giải nhất 74867
Giải nhì 1183729582
Giải ba 868380781450022
430439717656876
Giải tư 23639089
13245319
Giải năm 488544227144
058301745654
Giải sáu 489261200
Giải bảy 30967075
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,0,3,70 8,750,4
614,97,7,967,3,1
8,2,222,4,26,376,6,4,0,5
4,6,837,8,0382,9,5,3,9
1,2,4,7,543,48,1,896
Giải ĐB 41702
Ký hiệu trúng ĐB: 4MX-12MX-6MX
Giải nhất 18023
Giải nhì 7563330292
Giải ba 955004968422534
969135361969423
Giải tư 41758788
31480800
Giải năm 972707888233
930179881557
Giải sáu 941607895
Giải bảy 92511612
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,002,0,0,1,77,957,1
0,4,513,9,6,216 
0,9,9,123,3,72,5,075
2,3,1,2,333,4,38,4,8,884,8,8,8
8,348,1192,5,2
Giải ĐB 73588
Ký hiệu trúng ĐB: 12MN-14MN-3MN
Giải nhất 12423
Giải nhì 5910475395
Giải ba 069202887445615
735003353597702
Giải tư 49680251
42514942
Giải năm 697004078114
878433293069
Giải sáu 992530558
Giải bảy 08249355
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,7,304,0,2,7,89,1,3,551,1,8,5
5,515,4 68,9
0,4,923,0,9,4 74,0
2,935,08,6,5,088,4
0,7,1,8,2422,695,2,3
Giải ĐB
Ký hiệu trúng ĐB: --
Giải nhất 39159
Giải nhì 7831064382
Giải ba 508898809553787
225941246882918
Giải tư 63707531
49110207
Giải năm 218889524351
711939804038
Giải sáu 271217096
Giải bảy 73210500
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,7,8,007,5,09,059,2,1
3,1,5,7,210,8,1,9,7968
8,5218,0,170,1,3
731,86,1,8,382,9,7,8,0
94 5,8,195,4,6