Giải ĐB 52348
Ký hiệu trúng ĐB: 9CY-12CY-14CY
Giải nhất 43720
Giải nhì 4081707830
Giải ba 010079295808927
603864722816238
Giải tư 45933785
84574547
Giải năm 440632865166
059264936853
Giải sáu 713289650
Giải bảy 72092463
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,3,507,6,9858,7,3,0
 17,38,0,8,666,3
9,720,7,8,41,0,2,5,472
9,9,5,1,630,84,5,2,386,5,6,9
248,78,093,2,3
Giải ĐB 45669
Ký hiệu trúng ĐB: 2CP-14CP-4CP
Giải nhất 36231
Giải nhì 5949147711
Giải ba 093350878234158
993587137638817
Giải tư 23635556
23289148
Giải năm 649952099670
583045317236
Giải sáu 490145781
Giải bảy 37061239
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,3,909,63,458,8,6
3,9,1,3,811,7,27,5,3,069,3
8,1281,376,0
631,5,0,1,6,7,95,5,2,482,1
 48,56,9,0,391,9,0
Giải ĐB 54448
Ký hiệu trúng ĐB: 15CF-3CF-9CF
Giải nhất 57599
Giải nhì 3444045550
Giải ba 772865686509229
730810591519494
Giải tư 83764308
93340138
Giải năm 887117889069
516886344455
Giải sáu 382518734
Giải bảy 64611471
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,5086,1,550,5
8,7,6,715,8,48,765,9,8,4,1
829 76,1,1
 34,8,4,44,0,3,8,6,186,1,8,2
9,3,3,3,6,148,09,2,699,4
Giải ĐB 78933
Ký hiệu trúng ĐB: 1BT-6BT-7BT
Giải nhất 66194
Giải nhì 1996883083
Giải ba 003859644782121
351213935761475
Giải tư 27209092
01420349
Giải năm 038230419900
094506916390
Giải sáu 593998634
Giải bảy 05160635
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,900,5,68,7,4,0,357
2,2,4,9161,068
9,4,821,1,04,575
3,8,933,4,56,983,5,2
9,347,2,9,1,5494,2,1,0,3,8
Giải ĐB 91214
Ký hiệu trúng ĐB: 15BL-10BL-5BL
Giải nhất 39092
Giải nhì 4978732635
Giải ba 927157356129872
931705426482265
Giải tư 99028119
19944505
Giải năm 312510934267
832494899241
Giải sáu 513367957
Giải bảy 59541683
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
702,53,1,6,0,257,9,4
6,414,5,9,3,6161,4,5,7,7
9,7,025,48,6,6,572,0
9,1,835 87,9,3
1,6,9,2,5411,8,592,4,3
Giải ĐB 68218
Ký hiệu trúng ĐB: 5BC-14BC-1BC
Giải nhất 50910
Giải nhì 3235628617
Giải ba 781484052288944
494061273706385
Giải tư 33603868
09323969
Giải năm 477028273145
137599878178
Giải sáu 599727961
Giải bảy 69634334
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6,7068,4,756
618,0,75,060,8,9,1,9,3
2,322,7,71,3,2,8,270,5,8
6,437,2,41,4,6,785,7
4,348,4,5,36,9,699
Giải ĐB 04926
Ký hiệu trúng ĐB: 4AR-5AR-15AR
Giải nhất 29442
Giải nhì 5220231234
Giải ba 963682026906381
054832047305250
Giải tư 24470280
62088060
Giải năm 875231127347
063388879357
Giải sáu 283335709
Giải bảy 41953338
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,602,8,93,950,2,7
8,412268,9,0
4,0,5,1264,4,8,573
8,7,3,8,334,3,5,3,86,0,381,3,0,7,3
342,7,7,16,095