Giải ĐB 09841
Ký hiệu trúng ĐB: 11GP-3GP-10GP
Giải nhất 60943
Giải nhì 5446528979
Giải ba 356997308533649
763143826193375
Giải tư 53436399
69349641
Giải năm 664060351480
377977995116
Giải sáu 000856078
Giải bảy 03381719
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,000,36,8,7,356
4,6,414,6,7,91,565,1
 2 179,5,9,8
4,4,034,5,87,385,0
1,341,3,9,3,1,07,9,4,9,7,9,199,9,9
Giải ĐB 03677
Ký hiệu trúng ĐB: 6FY-12FY-11FY
Giải nhất 91142
Giải nhì 4004245926
Giải ba 801183110616375
787019832645736
Giải tư 41727625
43805932
Giải năm 796919477928
071028099726
Giải sáu 656257949
Giải bảy 65186800
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,006,1,9,07,2,656,7
 18,0,82,0,2,3,2,569,5,8
4,4,7,326,6,5,8,67,4,577,5,2
 36,21,2,1,68 
 42,2,7,96,0,49 
Giải ĐB 66241
Ký hiệu trúng ĐB: 13FQ-15FQ-1FQ-8FQ
Giải nhất 74515
Giải nhì 9914399418
Giải ba 110473901541600
773441122239764
Giải tư 93403751
53868133
Giải năm 271136868055
794423076020
Giải sáu 492677628
Giải bảy 84746800
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,4,2,000,7,01,1,551,5
4,5,115,8,5,18,864,8
2,922,0,84,0,777,4
4,3331,2,686,6,4
4,6,4,8,741,3,7,4,0,4 92
Giải ĐB 95367
Ký hiệu trúng ĐB: 15FG-10FG-13FG
Giải nhất 63553
Giải nhì 5008895982
Giải ba 858761053639412
210998715573147
Giải tư 92494860
63181341
Giải năm 588421903404
294260736163
Giải sáu 062911509
Giải bảy 97708666
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,704,9553,5
4,112,8,17,3,8,667,0,3,2,6
8,1,4,62 6,4,976,3,0
5,7,6368,188,2,4,6
8,047,9,1,29,4,099,0,7
Giải ĐB 47788
Ký hiệu trúng ĐB: 6ER-15ER-11ER
Giải nhất 90784
Giải nhì 5028326317
Giải ba 849150045053073
935068363267588
Giải tư 50417887
99922424
Giải năm 767769549906
947451739841
Giải sáu 720521185
Giải bảy 02830754
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,206,6,2,71,850,4,4
4,4,217,50,06 
3,9,024,0,11,8,7,073,7,4,3
8,7,7,8328,888,4,3,8,7,5,3
8,2,5,7,541,1 92
Giải ĐB 25367
Ký hiệu trúng ĐB: 6EH-4EH-14EH
Giải nhất 15164
Giải nhì 1197266004
Giải ba 885629845231364
193111125411625
Giải tư 29052832
46887268
Giải năm 134197429018
966328595962
Giải sáu 406281771
Giải bảy 48093690
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
904,5,6,92,052,4,9
1,4,8,711,80,367,4,2,4,8,3,2
7,6,5,3,4,625672,1
632,68,6,1,488,1
6,0,6,541,2,85,09 
Giải ĐB 88321
Ký hiệu trúng ĐB: 7DT-3DT-6DT
Giải nhất 39525
Giải nhì 5382679534
Giải ba 115487626438495
479977672414031
Giải tư 28497375
45440802
Giải năm 220322763468
281964927497
Giải sáu 472346331
Giải bảy 73155306
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 02,3,62,9,7,153
2,3,319,52,7,4,064,8
0,9,721,5,6,49,975,6,2,3
0,7,534,1,14,68 
3,6,2,448,9,4,64,195,7,2,7