Giải ĐB 40771
Ký hiệu trúng ĐB: 15FA-4FA-8FA
Giải nhất 89617
Giải nhì 5868559275
Giải ba 326642062611516
778266233252831
Giải tư 88984520
84527809
Giải năm 250582171282
078966871288
Giải sáu 329366771
Giải bảy 49429963
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
209,58,7,052
7,3,717,6,72,1,2,664,6,3
3,5,8,426,6,0,91,1,871,5,1
632,19,885,2,9,7,8
649,20,8,2,4,998,9
Giải ĐB 09702
Ký hiệu trúng ĐB: 6DA-11DA-15DA
Giải nhất 74663
Giải nhì 3075857111
Giải ba 602741243544317
582463611828338
Giải tư 96404549
92234480
Giải năm 152130339929
548172879320
Giải sáu 738184948
Giải bảy 02014293
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,202,2,1358
1,2,8,011,7,8463
0,0,423,1,9,01,874
6,2,3,935,8,3,85,1,3,3,480,1,7,4
7,846,0,9,8,24,293
Giải ĐB 71310
Ký hiệu trúng ĐB: 5LV-11LV-13LV
Giải nhất 06742
Giải nhì 8128212686
Giải ba 907761166862008
610539403213083
Giải tư 63246901
42720373
Giải năm 373198475459
846431970691
Giải sáu 531492827
Giải bảy 32116776
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
108,1 53,9
0,3,9,3,110,18,7,768,4,7
4,8,3,7,9,324,74,9,2,676,2,3,6
5,8,732,1,1,26,082,6,3
2,642,7597,1,2
Giải ĐB 34463
Ký hiệu trúng ĐB: 9LN-7LN-11LN
Giải nhất 53655
Giải nhì 1223026939
Giải ba 829807273558528
560625181475106
Giải tư 37849200
10136658
Giải năm 079863731295
796284362527
Giải sáu 205320069
Giải bảy 83448690
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,0,2,906,0,55,3,9,055,8
 14,30,3,863,2,2,9
6,628,7,0273
6,1,7,830,9,5,62,5,980,4,3,6
1,8,4443,698,5,0
Giải ĐB 65132
Ký hiệu trúng ĐB: 5KT-14KT-1KT
Giải nhất 27219
Giải nhì 2075071078
Giải ba 316974843909036
117999880904611
Giải tư 18967354
59094400
Giải năm 802855537838
406808318115
Giải sáu 609959670
Giải bảy 24806802
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,0,7,809,9,0,9,2150,4,3,9
1,319,1,53,968,8
3,028,4978,0
532,9,6,8,17,2,3,6,68 
5,24 1,3,9,0,0,0,597,9,6
Giải ĐB 32999
Ký hiệu trúng ĐB: 6KL-5KL-7KL-22KL-10KL
Giải nhất 32196
Giải nhì 0912188937
Giải ba 031222023908897
632913551990363
Giải tư 32790328
01966040
Giải năm 371167748125
072404461121
Giải sáu 984804272
Giải bảy 15111294
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4042,15 
2,9,1,2,119,1,5,1,29,9,463
2,7,121,2,8,5,4,13,979,4,2
637,9284
7,2,8,0,940,69,3,1,799,6,7,1,6,4
Giải ĐB 08988
Ký hiệu trúng ĐB: 1HX-11HX-3HX
Giải nhất 22416
Giải nhì 4360656865
Giải ba 748431252705270
369394404211960
Giải tư 92178222
33493524
Giải năm 792352357728
205939368850
Giải sáu 644850157
Giải bảy 52380857
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6,5,506,86,359,0,0,7,2,7
 16,71,0,365,0
4,2,527,2,4,3,82,1,5,57 
4,239,5,6,88,2,3,088
2,443,2,9,43,4,59