Giải ĐB 69759
Ký hiệu trúng ĐB: 10UX-15UX-5UX
Giải nhất 56608
Giải nhì 4198596681
Giải ba 578649805038517
009349949910734
Giải tư 81823166
07998724
Giải năm 789023535078
716364809905
Giải sáu 846629583
Giải bảy 22169318
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9,808,58,059,0,3
817,6,86,4,164,6,3
8,224,9,2178
5,6,8,934,40,7,185,1,2,0,3
6,3,3,2465,9,9,299,9,0,3
Giải ĐB 11797
Ký hiệu trúng ĐB: 9TY-15TY-3TY
Giải nhất 20477
Giải nhì 6910968686
Giải ba 716136626739589
717063273234389
Giải tư 92061318
28876366
Giải năm 902058205759
023903101139
Giải sáu 786524268
Giải bảy 20618293
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,1,209,6,6 59
613,8,08,0,0,6,867,6,8,1
3,820,0,4,09,7,6,877
1,932,9,91,686,9,9,7,6,2
24 0,8,8,5,3,397,3
Giải ĐB 35740
Ký hiệu trúng ĐB: 3SY-7SY-11SY
Giải nhất 86961
Giải nhì 1840761706
Giải ba 202428665229917
553027801325751
Giải tư 60172982
16126484
Giải năm 261077653735
977838287581
Giải sáu 754517447
Giải bảy 15679534
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,107,6,26,3,1,952,1,4
6,5,817,3,7,2,0,7,5 61,5,7
4,5,0,8,1280,1,1,1,4,678
135,47,282,4,1
8,5,340,2,7 95
Giải ĐB 31873
Ký hiệu trúng ĐB: 14SU-4SU-1SU
Giải nhất 04482
Giải nhì 9735007952
Giải ba 685548381906470
447620124097661
Giải tư 03910192
69464859
Giải năm 404520603601
306166797293
Giải sáu 403830845
Giải bảy 49273689
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7,4,6,301,34,450,2,4,9
6,9,0,6194,362,1,0,1
8,5,6,927273,0,9
7,9,030,6 82,9
540,6,5,5,91,5,7,4,891,2,3
Giải ĐB 47625
Ký hiệu trúng ĐB: 8RX-6RX-14RX
Giải nhất 24130
Giải nhì 5754985886
Giải ba 089831355135420
134927744960923
Giải tư 41464483
10895673
Giải năm 281469123335
368392843920
Giải sáu 776740596
Giải bảy 56907616
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,2,4,90 2,351,6
514,2,68,4,7,9,5,7,16 
9,125,0,3,0 73,6,6
8,2,8,7,830,5 86,3,3,9,3,4
1,849,9,6,04,4,892,6,0
Giải ĐB 09247
Ký hiệu trúng ĐB: 3RT-11RT-7RT
Giải nhất 13662
Giải nhì 6414259143
Giải ba 148727221658252
404519308457800
Giải tư 71058527
29785426
Giải năm 115419859532
112658141222
Giải sáu 887859798
Giải bảy 79434569
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,50,8,452,1,4,9
516,41,2,262,9
6,4,7,5,3,227,6,6,24,2,872,8,9
4,4327,984,5,7
8,5,147,2,3,3,55,7,698
Giải ĐB 98583
Ký hiệu trúng ĐB: 1QX-15QX-13QX
Giải nhất 27637
Giải nhì 4867408303
Giải ba 384526518663608
413658345622594
Giải tư 03367253
73924643
Giải năm 774681693831
858122025244
Giải sáu 279973445
Giải bảy 59963855
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,8,26,4,552,6,3,9,5
3,81 8,5,3,4,965,9
5,9,02 374,9,3
8,0,5,4,737,6,1,80,383,6,1
7,9,443,6,4,56,7,594,2,6