Giải ĐB 28929
Ký hiệu trúng ĐB: 5KS-2KS-9KS
Giải nhất 12758
Giải nhì 1313805847
Giải ba 594317679862214
115108444658671
Giải tư 93746665
44204353
Giải năm 856267349287
574934394287
Giải sáu 878973592
Giải bảy 40924178
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,40 658,3
3,7,414,0465,2
6,9,929,04,8,871,4,8,3,8
5,738,1,4,95,3,9,7,787,7
1,7,347,6,9,0,12,4,398,2,2
Giải ĐB 27459
Ký hiệu trúng ĐB: 5KP-8KP-15KP-2KP
Giải nhất 78249
Giải nhì 5193357101
Giải ba 026982600407203
391485454189751
Giải tư 76200039
51152725
Giải năm 140404461205
008659448117
Giải sáu 333480641
Giải bảy 79362193
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,801,4,3,4,51,2,059,1
0,4,5,4,215,74,8,36 
 20,5,1179
3,0,3,933,9,3,69,486,0
0,0,449,8,1,6,4,15,4,3,798,3
Giải ĐB 77622
Ký hiệu trúng ĐB: 7HV-11HV-3HV
Giải nhất 66550
Giải nhì 1186739080
Giải ba 039435131777652
917110964118425
Giải tư 19522843
47248141
Giải năm 678392547418
817902244720
Giải sáu 381811374
Giải bảy 16997343
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,20 250,2,2,4
1,4,4,8,117,1,8,1,6167
2,5,522,5,4,4,06,179,4,3
4,4,8,7,43 180,3,1
2,5,2,743,1,3,1,37,999
Giải ĐB 85889
Ký hiệu trúng ĐB: 13HS-11HS-3HS
Giải nhất 19391
Giải nhì 3089780995
Giải ba 752676714900607
412948436954633
Giải tư 56445102
30568594
Giải năm 504562913579
750383881209
Giải sáu 244186835
Giải bảy 59833419
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,2,3,99,4,356,9
9,9195,867,9
 2 9,6,079
3,0,833,5,4889,8,6,3
9,4,9,4,349,4,5,48,4,6,7,0,5,191,7,5,4,4,1
Giải ĐB 69336
Ký hiệu trúng ĐB: 2HN-9HN-11HN
Giải nhất 65487
Giải nhì 3384782018
Giải ba 808469508009696
005577366356925
Giải tư 53265749
15799919
Giải năm 277752625416
071220063111
Giải sáu 840634596
Giải bảy 94333224
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,406257
118,9,6,2,13,4,9,2,1,0,963,2
6,1,325,6,48,4,5,779,7
6,336,4,3,2187,0
3,9,247,6,9,04,7,196,6,4