Giải ĐB 54399
Ký hiệu trúng ĐB: 15LK-8LK-3LK
Giải nhất 81519
Giải nhì 4048617385
Giải ba 438869264978506
899209170035527
Giải tư 80967461
01067351
Giải năm 431116379863
168612039123
Giải sáu 653013296
Giải bảy 90921236
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,906,0,6,3851,3
6,5,119,1,3,28,8,0,9,0,8,9,361,3
9,120,7,32,37 
6,0,2,5,137,6 86,5,6,6
 499,1,499,6,6,0,2
Giải ĐB 57843
Ký hiệu trúng ĐB: 1LF-11LF-12LF
Giải nhất 22538
Giải nhì 4367744518
Giải ba 926069545404321
385578167314622
Giải tư 19646213
13140347
Giải năm 240379024291
506546527607
Giải sáu 272902839
Giải bảy 24801681
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
806,3,2,7,2654,7,2
2,9,818,3,4,60,164,5
2,0,5,7,021,2,47,5,4,077,3,2
4,7,1,038,93,180,1
5,6,1,243,7391
Giải ĐB 52236
Ký hiệu trúng ĐB: 9LB-2LB-4LB
Giải nhất 50212
Giải nhì 4739384348
Giải ba 852873032018820
350736576263272
Giải tư 61138501
22186085
Giải năm 030751059710
880856591934
Giải sáu 602745424
Giải bảy 12010456
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,101,7,5,8,2,1,48,0,459,6
0,012,3,8,0,23,562
1,6,7,0,120,0,48,073,2
9,7,136,44,1,087,5
3,2,048,5593
Giải ĐB 37110
Ký hiệu trúng ĐB: 3KG-14KG-12KG
Giải nhất 61647
Giải nhì 6487228185
Giải ba 852659804602097
743071740366045
Giải tư 76175402
53771693
Giải năm 949946505471
615432101800
Giải sáu 676668264
Giải bảy 40075295
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,1,0,407,3,2,0,78,6,4,950,4,2
710,7,04,765,8,4
7,0,52 4,9,0,1,7,072,7,1,6
0,93 685
5,647,6,5,0997,3,9,5
Giải ĐB 70084
Ký hiệu trúng ĐB: 15KC-5KC-9KC
Giải nhất 17245
Giải nhì 1609615869
Giải ba 616635670215845
917223268362286
Giải tư 78987209
69768146
Giải năm 712767067476
953195002091
Giải sáu 760626664
Giải bảy 41977985
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,602,9,6,04,4,85 
3,9,41 9,8,7,4,0,7,269,3,0,4
0,222,7,62,976,6,9
6,831984,3,6,5
8,645,5,6,16,0,796,8,1,7
Giải ĐB 83620
Ký hiệu trúng ĐB: 8HG-13HG-5HG
Giải nhất 53556
Giải nhì 6110804197
Giải ba 644351582894161
362432088538847
Giải tư 53492960
15100596
Giải năm 081699524627
918381226682
Giải sáu 666726462
Giải bảy 91155556
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6,1083,8,1,556,2,5,6
6,910,6,55,9,1,6,2,561,0,6,2
5,2,8,620,8,7,2,69,4,27 
4,8350,285,3,2
 43,7,9497,6,1
Giải ĐB 27974
Ký hiệu trúng ĐB: 5HC-1HC-14HC
Giải nhất 44982
Giải nhì 5299692837
Giải ba 334149656864450
854422723540406
Giải tư 89148924
97203802
Giải năm 143590439064
410085008610
Giải sáu 156480422
Giải bảy 11851862
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,2,0,0,1,806,2,0,03,3,850,6
114,4,0,1,89,0,568,4,2
8,4,0,2,624,0,2374
437,5,56,182,0,5
7,1,1,2,642,3 96