KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 10/01/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 30559
Ký hiệu trúng ĐB: 13GN-15GN-7GN
G.1 78713
G.2 8428817464
G.3 985401445945907
551046277161680
G.4 27037978 05347176
G.5 980188352008
982113490687
G.6 200788053
G.7 56775515
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,007,4,3,1,8,03,5,159,9,3,6,5
7,0,213,57,564
 210,8,771,8,6,7
1,0,534,58,7,0,888,0,7,8
6,0,340,95,5,49 
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 09/01/2019 (Bắc Ninh)
G.ĐB 89379
Ký hiệu trúng ĐB: 5GM-6GM-3GM
G.1 51461
G.2 9968657459
G.3 543476720568378
489951488239676
G.4 08606213 13806509
G.5 041687903317
279370109716
G.6 477939370
G.7 06605997
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,8,9,1,7,605,9,60,959,9
613,6,7,0,68,7,1,1,061,0,0
82 4,1,7,979,8,6,7,0
1,939786,2,0
 477,5,0,3,595,0,3,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 08/01/2019 (Quảng Ninh)
G.ĐB 62880
Ký hiệu trúng ĐB: 13GL-3GL-14GL
G.1 03899
G.2 2031433936
G.3 304177114352738
081855533819928
G.4 56284510 51568572
G.5 460296765223
273162120247
G.6 172255260
G.7 35110095
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,6,002,08,5,3,956,5
3,114,7,0,2,13,5,76 
7,0,1,728,8,31,472,6,2
4,236,8,8,1,53,3,2,280,5
143,7999,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 07/01/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 32489
Ký hiệu trúng ĐB: 2GK-12GK-8GK
G.1 47814
G.2 6777864994
G.3 024663825771930
820092992716437
G.4 80008419 58511130
G.5 810444233458
264410683756
G.6 844880084
G.7 82306263
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,0,3,8,309,0,4 57,1,8,6
514,96,566,8,2,3
8,627,35,2,378
2,630,7,0,07,5,689,0,4,2
1,9,0,4,4,844,48,0,194
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 06/01/2019 (Thái Bình)
G.ĐB 64391
Ký hiệu trúng ĐB: 5GH-15GH-8GH
G.1 54349
G.2 8985330879
G.3 579487476890532
052899732751479
G.4 72478472 13405064
G.5 387947144113
509390472256
G.6 276261803
G.7 40541815
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,403153,6,4
9,614,3,8,55,768,4,1
3,7272,4,479,9,2,9,6
5,1,9,0324,6,189
6,1,549,8,7,0,7,04,7,8,7,791,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 05/01/2019 (Nam Định)
G.ĐB 90522
Ký hiệu trúng ĐB: 13FZ-7FZ-3FZ
G.1 22061
G.2 6116806758
G.3 091938282427809
068556271598624
G.4 75552210 08189573
G.5 705826686343
442606483166
G.6 138453183
G.7 76731338
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1095,1,558,5,5,8,3
615,0,8,32,6,761,8,8,6
222,4,4,6 73,6,3
9,7,4,5,8,7,138,86,5,1,5,6,4,3,383
2,243,8 93
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 04/01/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 03677
Ký hiệu trúng ĐB: 6FY-12FY-11FY
G.1 91142
G.2 4004245926
G.3 801183110616375
787019832645736
G.4 41727625 43805932
G.5 796919477928
071028099726
G.6 656257949
G.7 65186800
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,006,1,9,07,2,656,7
 18,0,82,0,2,3,2,569,5,8
4,4,7,326,6,5,8,67,4,577,5,2
 36,21,2,1,68 
 42,2,7,96,0,49 

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ