KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 08/04/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 37110
Ký hiệu trúng ĐB: 3KG-14KG-12KG
G.1 61647
G.2 6487228185
G.3 852659804602097
743071740366045
G.4 76175402 53771693
G.5 949946505471
615432101800
G.6 676668264
G.7 40075295
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,1,0,407,3,2,0,78,6,4,950,4,2
710,7,04,765,8,4
7,0,52 4,9,0,1,7,072,7,1,6
0,93 685
5,647,6,5,0997,3,9,5
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 07/04/2019 (Thái Bình)
G.ĐB 98764
Ký hiệu trúng ĐB: 15KF-14KF-9KF
G.1 79647
G.2 0770241768
G.3 866109095626671
123529452889846
G.4 82454160 24424651
G.5 601418041759
039752492272
G.6 234031712
G.7 40006601
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6,4,002,4,0,1456,2,1,9
7,5,3,010,4,25,4,664,8,0,6
0,5,4,7,1284,971,2
 34,16,28 
6,1,0,347,6,5,2,9,05,497
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 06/04/2019 (Nam Định)
G.ĐB 61188
Ký hiệu trúng ĐB: 7KE-3KE-8KE
G.1 86876
G.2 9402070401
G.3 084411880715190
151587708642796
G.4 27721736 50921291
G.5 468937521374
764080342284
G.6 824260743
G.7 66073467
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,9,4,601,7,7 58,2
0,4,91 7,8,9,3,660,6,7
7,9,520,40,0,676,2,4
436,4,48,588,6,9,4
7,3,8,2,341,0,3890,6,2,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 05/04/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 91458
Ký hiệu trúng ĐB: 13KD-12KD-11KD
G.1 40827
G.2 4242996005
G.3 074957253802468
712946638316890
G.4 26668722 10055712
G.5 292330426648
463704587714
G.6 880173263
G.7 27752491
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,805,50,9,0,758,8
912,4668,6,3
2,1,427,9,2,3,7,42,3,273,5
8,2,7,638,75,3,6,4,583,0
9,1,242,8295,4,0,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 04/04/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 70084
Ký hiệu trúng ĐB: 15KC-5KC-9KC
G.1 17245
G.2 1609615869
G.3 616635670215845
917223268362286
G.4 78987209 69768146
G.5 712767067476
953195002091
G.6 760626664
G.7 41977985
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,602,9,6,04,4,85 
3,9,41 9,8,7,4,0,7,269,3,0,4
0,222,7,62,976,6,9
6,831984,3,6,5
8,645,5,6,16,0,796,8,1,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 03/04/2019 (Bắc Ninh)
G.ĐB 18934
Ký hiệu trúng ĐB: 8KB-13KB-1KB
G.1 67542
G.2 1444831237
G.3 251969529229247
114165201888798
G.4 19738931 46343975
G.5 985278861781
337760767706
G.6 252788680
G.7 30296477
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,306752,2
3,816,89,1,8,7,064
4,9,5,5293,4,7,773,5,7,6,7
734,7,1,4,04,1,9,886,1,8,0
3,3,642,8,7296,2,8
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 02/04/2019 (Quảng Ninh)
G.ĐB 71393
Ký hiệu trúng ĐB: 5KA-1KA-12KA
G.1 78853
G.2 3623108575
G.3 763188367599917
960706700063508
G.4 54962101 23927413
G.5 638725903365
878839656703
G.6 985750986
G.7 08568814
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,0,9,500,8,1,3,87,7,6,6,853,0,6
3,018,7,3,49,8,565,5
92 1,875,5,0
9,5,1,0311,0,8,0,887,8,5,6,8
14  93,6,2,0

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ