Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 14/05/2019 18:05
06 11 15 21 30 40 10
Kỳ vé: #278
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 43,647,956,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,609,097,650đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 575 500,000đ
Giải ba o o o 11433 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 11/05/2019 18:05
06 11 20 22 26 28 36
Kỳ vé: #277
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 42,030,094,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,429,335,150đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 510 500,000đ
Giải ba o o o 11743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 09/05/2019 18:05
19 21 48 49 54 55 27
Kỳ vé: #276
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 40,648,074,600đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,275,777,400đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 451 500,000đ
Giải ba o o o 9226 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 07/05/2019 18:05
03 06 07 08 09 49 24
Kỳ vé: #275
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 39,120,897,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,106,091,000đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 748 500,000đ
Giải ba o o o 13654 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 04/05/2019 18:05
01 02 03 17 26 53 50
Kỳ vé: #274
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,166,078,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,907,342,000đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 502 500,000đ
Giải ba o o o 10088 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 02/05/2019 18:05
02 10 16 17 33 36 20
Kỳ vé: #273
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,699,868,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,744,429,850đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 445 500,000đ
Giải ba o o o 9105 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 30/04/2019 18:05
03 05 13 40 41 45 52
Kỳ vé: #272
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,412,222,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,601,358,050đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 481 500,000đ
Giải ba o o o 8507 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 27/04/2019 18:05
01 11 22 26 33 51 04
Kỳ vé: #271
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 34,252,173,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,472,463,750đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 469 500,000đ
Giải ba o o o 9078 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 25/04/2019 18:05
16 22 23 33 36 38 45
Kỳ vé: #270
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,860,128,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,317,792,000đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 377 500,000đ
Giải ba o o o 8185 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 23/04/2019 18:05
20 21 22 31 43 45 30
Kỳ vé: #269
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,616,504,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,179,611,600đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 383 500,000đ
Giải ba o o o 8291 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2019 18:05
08 10 12 24 40 44 51
Kỳ vé: #268
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 119,957,842,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,699,731,700đ
Giải nhất o o o o o 26 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1193 500,000đ
Giải ba o o o 22314 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 18/04/2019 18:05
07 08 15 24 26 48 10
Kỳ vé: #267
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 117,272,637,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,401,375,550đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1079 500,000đ
Giải ba o o o 22604 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 16/04/2019 18:05
16 29 32 33 52 53 05
Kỳ vé: #266
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 114,222,823,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,062,507,350đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 964 500,000đ
Giải ba o o o 21556 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 13/04/2019 18:05
09 13 20 21 36 43 32
Kỳ vé: #265
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 110,883,292,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,691,448,400đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 937 500,000đ
Giải ba o o o 19103 50,000đ