Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 14/03/2019 18:05
18 21 25 35 44 53 04
Kỳ vé: #252
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 75,457,784,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,267,720,100đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 699 500,000đ
Giải ba o o o 14221 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/03/2019 18:05
09 16 26 34 44 49 19
Kỳ vé: #251
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 73,048,303,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,293,307,650đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 704 500,000đ
Giải ba o o o 15789 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 09/03/2019 18:05
18 24 31 34 35 44 52
Kỳ vé: #250
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 70,408,534,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,917,427,600đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 690 500,000đ
Giải ba o o o 14345 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/03/2019 18:05
02 14 20 33 41 47 27
Kỳ vé: #249
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 68,424,485,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,696,977,650đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 533 500,000đ
Giải ba o o o 12621 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 05/03/2019 18:05
01 15 23 51 53 55 26
Kỳ vé: #248
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 66,291,315,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,459,958,750đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 759 500,000đ
Giải ba o o o 15164 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/03/2019 18:05
01 02 03 20 46 48 31
Kỳ vé: #247
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 64,196,433,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,227,194,150đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 693 500,000đ
Giải ba o o o 13528 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 28/02/2019 18:05
04 15 19 34 40 42 49
Kỳ vé: #246
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 62,151,686,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,659,927,700đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 586 500,000đ
Giải ba o o o 12388 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 26/02/2019 18:05
08 09 16 34 42 43 45
Kỳ vé: #245
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 60,260,695,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,449,817,550đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 746 500,000đ
Giải ba o o o 15073 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/02/2019 18:05
16 19 30 39 43 52 21
Kỳ vé: #244
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 58,168,007,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,317,296,750đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 554 500,000đ
Giải ba o o o 13122 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 21/02/2019 18:05
03 10 11 15 29 34 50
Kỳ vé: #243
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 56,212,337,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 6,360,507,100đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 685 500,000đ
Giải ba o o o 14102 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 19/02/2019 18:05
12 18 22 29 32 52 51
Kỳ vé: #242
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 54,466,250,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 6,166,497,450đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 834 500,000đ
Giải ba o o o 15112 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/02/2019 18:05
05 08 14 28 37 40 41
Kỳ vé: #241
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,474,074,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,945,144,550đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 588 500,000đ
Giải ba o o o 12636 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/02/2019 18:05
01 12 17 34 48 49 47
Kỳ vé: #239
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 48,334,463,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,485,187,800đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 836 500,000đ
Giải ba o o o 15780 50,000đ