Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 13/06/2019 18:05
06 09 15 22 29 53 25
Kỳ vé: #291
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 65,946,387,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,177,421,450đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 715 500,000đ
Giải ba o o o 13177 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 11/06/2019 18:05
02 05 13 20 30 49 35
Kỳ vé: #290
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 64,349,594,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,397,402,900đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 605 500,000đ
Giải ba o o o 12825 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 08/06/2019 18:05
02 08 10 23 27 35 47
Kỳ vé: #289
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 62,484,145,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,190,130,750đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 659 500,000đ
Giải ba o o o 12716 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 06/06/2019 18:05
10 13 30 36 51 54 16
Kỳ vé: #288
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 60,811,500,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,004,281,300đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 418 500,000đ
Giải ba o o o 9540 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 04/06/2019 18:05
18 20 24 26 33 41 55
Kỳ vé: #287
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 59,020,828,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,805,317,850đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 507 500,000đ
Giải ba o o o 11733 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 01/06/2019 18:05
10 24 31 41 42 47 20
Kỳ vé: #286
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 56,962,077,600đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,576,567,700đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 435 500,000đ
Giải ba o o o 9606 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 30/05/2019 18:05
17 31 33 34 37 40 35
Kỳ vé: #285
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 55,166,476,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,377,056,500đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 450 500,000đ
Giải ba o o o 9756 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 28/05/2019 18:05
15 22 31 32 33 37 51
Kỳ vé: #284
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 53,501,940,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,192,108,050đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 606 500,000đ
Giải ba o o o 12077 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2019 18:05
04 12 35 44 50 55 19
Kỳ vé: #283
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 50,248,806,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,511,876,700đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 576 500,000đ
Giải ba o o o 11282 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 23/05/2019 18:05
13 21 33 42 53 55 44
Kỳ vé: #282
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 50,248,806,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,342,525,350đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 456 500,000đ
Giải ba o o o 9681 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 21/05/2019 18:05
11 12 29 31 37 53 41
Kỳ vé: #281
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 48,503,567,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,148,609,900đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 481 500,000đ
Giải ba o o o 10985 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 18/05/2019 18:05
06 10 13 18 29 38 53
Kỳ vé: #280
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 46,636,259,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,941,131,300đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 601 500,000đ
Giải ba o o o 11715 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 16/05/2019 18:05
08 28 30 33 40 43 24
Kỳ vé: #279
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 45,292,760,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,791,853,600đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 455 500,000đ
Giải ba o o o 9627 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 14/05/2019 18:05
06 11 15 21 30 40 10
Kỳ vé: #278
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 43,647,956,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,609,097,650đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 575 500,000đ
Giải ba o o o 11433 50,000đ