Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 10/01/2019 18:05
12 22 31 35 40 47 08
Kỳ vé: #225
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 73,202,106,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,519,027,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 598 500,000đ
Giải ba o o o 12732 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 08/01/2019 18:05
03 05 09 11 45 48 40
Kỳ vé: #224
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 70,875,624,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,260,529,450đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 805 500,000đ
Giải ba o o o 17227 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 05/01/2019 18:05
10 11 38 47 53 55 51
Kỳ vé: #223
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 68,530,859,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,451,848,750đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 571 500,000đ
Giải ba o o o 12990 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 03/01/2019 18:05
23 31 37 45 49 54 18
Kỳ vé: #222
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 66,387,325,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,213,678,350đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 564 500,000đ
Giải ba o o o 12644 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 01/01/2019 18:05
02 19 21 27 37 46 12
Kỳ vé: #221
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Jackpot 2 o o o o o | o
Giải nhất o o o o o 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 500,000đ
Giải ba o o o 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 29/12/2018 18:05
08 36 42 43 50 52 30
Kỳ vé: #220
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 62,343,118,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,420,123,450đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 482 500,000đ
Giải ba o o o 10680 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 27/12/2018 18:05
05 20 33 42 43 50 40
Kỳ vé: #219
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 60,350,101,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,198,677,150đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 604 500,000đ
Giải ba o o o 11273 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 25/12/2018 18:05
03 09 17 21 23 51 15
Kỳ vé: #218
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 58,562,007,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,763,148,550đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 808 500,000đ
Giải ba o o o 15688 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 22/12/2018 18:05
03 08 16 35 39 52 29
Kỳ vé: #217
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 56,763,061,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,563,265,750đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 693 500,000đ
Giải ba o o o 13287 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 20/12/2018 18:05
08 17 24 33 34 44 55
Kỳ vé: #216
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 55,116,976,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,380,367,400đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 618 500,000đ
Giải ba o o o 12349 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 18/12/2018 18:05
01 09 15 17 25 26 08
Kỳ vé: #215
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 53,457,332,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,195,962,500đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 762 500,000đ
Giải ba o o o 15129 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 15/12/2018 18:05
14 17 49 52 53 55 12
Kỳ vé: #214
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 51,693,670,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,500,296,150đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 517 500,000đ
Giải ba o o o 11277 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 13/12/2018 18:05
02 11 14 36 49 55 53
Kỳ vé: #213
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 49,539,451,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,260,938,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 498 500,000đ
Giải ba o o o 10572 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 11/12/2018 18:05
01 05 11 37 39 44 31
Kỳ vé: #212
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 47,620,664,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,047,739,950đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 702 500,000đ
Giải ba o o o 13818 50,000đ