Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 08/11/2018 18:05
22 28 31 39 52 53 14
Kỳ vé: #198
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,020,462,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 5,236,233,250đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 394 500,000đ
Giải ba o o o 8743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 06/11/2018 18:05
19 22 23 43 47 53 03
Kỳ vé: #197
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,334,813,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,048,938,850đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 48 500,000đ
Giải ba o o o 10167 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 03/11/2018 18:05
14 17 20 23 25 45 34
Kỳ vé: #196
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 34,340,501,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,827,348,600đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 494 500,000đ
Giải ba o o o 10138 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 01/11/2018 18:05
03 11 15 42 44 54 41
Kỳ vé: #195
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,839,102,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,660,526,500đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 366 500,000đ
Giải ba o o o 9091 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 30/10/2018 18:05
01 12 22 27 30 39 46
Kỳ vé: #194
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,358,509,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,496,016,200đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 500 500,000đ
Giải ba o o o 10163 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 27/10/2018 18:05
08 09 15 21 44 49 16
Kỳ vé: #193
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 96,756,562,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,345,070,700đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 811 500,000đ
Giải ba o o o 17237 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 25/10/2018 18:05
16 23 29 31 45 48 19
Kỳ vé: #192
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 94,362,451,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,079,058,300đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 695 500,000đ
Giải ba o o o 14395 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 23/10/2018 18:05
01 03 06 13 21 30 36
Kỳ vé: #191
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 91,712,411,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,784,609,500đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 806 500,000đ
Giải ba o o o 17188 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 20/10/2018 18:05
02 05 10 17 35 41 21
Kỳ vé: #190
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 89,122,986,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,496,895,600đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 743 500,000đ
Giải ba o o o 15905 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 18/10/2018 18:05
01 11 22 34 42 47 30
Kỳ vé: #189
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 86,856,031,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,245,011,650đ
Giải nhất o o o o o 17 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 601 500,000đ
Giải ba o o o 13107 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 16/10/2018 18:05
05 28 29 34 42 46 17
Kỳ vé: #188
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 84,650,926,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 2,466,750,750đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 816 500,000đ
Giải ba o o o 16509 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 13/10/2018 18:05
12 21 23 44 47 48 43
Kỳ vé: #187
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 82,070,152,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,646,748,800đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 607 500,000đ
Giải ba o o o 13405 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 11/10/2018 18:05
05 16 17 37 46 49 35
Kỳ vé: #186
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 79,704,990,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,383,953,050đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 661 500,000đ
Giải ba o o o 13452 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 09/10/2018 18:05
10 27 46 50 51 55 01
Kỳ vé: #185
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 77,724,187,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,163,863,900đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 707 500,000đ
Giải ba o o o 14341 50,000đ