Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 06/12/2018 18:05
09 13 23 27 39 42 49
Kỳ vé: #210
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 43,892,386,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,633,486,800đ
Giải nhất o o o o o 18 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 712 500,000đ
Giải ba o o o 12905 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 04/12/2018 18:05
10 13 16 23 30 49 24
Kỳ vé: #209
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 42,768,578,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,508,619,300đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 506 500,000đ
Giải ba o o o 11140 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 01/12/2018 18:05
03 05 12 20 25 33 41
Kỳ vé: #208
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 40,936,775,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,305,085,600đ
Giải nhất o o o o o 20 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 617 500,000đ
Giải ba o o o 12195 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 29/11/2018 18:05
10 23 27 42 51 52 20
Kỳ vé: #207
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 39,994,410,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,200,378,400đ
Giải nhất o o o o o 1 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 378 500,000đ
Giải ba o o o 8714 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 27/11/2018 18:05
03 05 23 28 35 44 08
Kỳ vé: #206
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,191,004,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,290,607,600đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 582 500,000đ
Giải ba o o o 11811 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 24/11/2018 18:05
03 10 11 25 40 54 17
Kỳ vé: #205
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,820,442,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,138,322,850đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 466 500,000đ
Giải ba o o o 9517 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 22/11/2018 18:05
17 22 24 28 37 44 06
Kỳ vé: #204
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,575,536,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,984,511,300đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 544 500,000đ
Giải ba o o o 9719 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 20/11/2018 18:05
09 23 33 40 44 49 17
Kỳ vé: #203
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 34,256,649,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,837,968,250đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 441 500,000đ
Giải ba o o o 9390 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 17/11/2018 18:05
12 22 26 29 45 47 15
Kỳ vé: #202
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,831,024,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,679,565,500đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 406 500,000đ
Giải ba o o o 8357 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 15/11/2018 18:05
13 16 21 40 49 52 54
Kỳ vé: #201
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,465,133,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,527,799,900đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 302 500,000đ
Giải ba o o o 7191 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 13/11/2018 18:05
03 25 26 32 41 47 05
Kỳ vé: #200
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 41,305,528,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,365,007,250đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 455 500,000đ
Giải ba o o o 10578 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 10/11/2018 18:05
03 05 19 22 29 39 15
Kỳ vé: #199
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 39,307,347,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,142,987,200đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 571 500,000đ
Giải ba o o o 10951 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 08/11/2018 18:05
22 28 31 39 52 53 14
Kỳ vé: #198
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,020,462,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 5,236,233,250đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 394 500,000đ
Giải ba o o o 8743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 06/11/2018 18:05
19 22 23 43 47 53 03
Kỳ vé: #197
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,334,813,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,048,938,850đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 48 500,000đ
Giải ba o o o 10167 50,000đ