Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 19/01/2019 18:05
13 29 42 46 51 53 36
Kỳ vé: #229
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,903,474,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,770,633,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 314 500,000đ
Giải ba o o o 7444 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 17/01/2019 18:05
13 14 22 34 35 55 54
Kỳ vé: #228
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,343,414,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,597,293,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 368 500,000đ
Giải ba o o o 7787 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 15/01/2019 18:05
04 06 13 22 29 30 52
Kỳ vé: #227
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 77,234,333,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,448,025,200đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 721 500,000đ
Giải ba o o o 15791 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 12/01/2019 18:05
07 13 14 26 42 54 11
Kỳ vé: #226
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 74,780,896,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,175,421,100đ
Giải nhất o o o o o 23 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 941 500,000đ
Giải ba o o o 15488 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 10/01/2019 18:05
12 22 31 35 40 47 08
Kỳ vé: #225
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 73,202,106,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,519,027,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 598 500,000đ
Giải ba o o o 12732 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 08/01/2019 18:05
03 05 09 11 45 48 40
Kỳ vé: #224
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 70,875,624,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,260,529,450đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 805 500,000đ
Giải ba o o o 17227 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 05/01/2019 18:05
10 11 38 47 53 55 51
Kỳ vé: #223
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 68,530,859,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,451,848,750đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 571 500,000đ
Giải ba o o o 12990 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 03/01/2019 18:05
23 31 37 45 49 54 18
Kỳ vé: #222
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 66,387,325,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,213,678,350đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 564 500,000đ
Giải ba o o o 12644 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 01/01/2019 18:05
02 19 21 27 37 46 12
Kỳ vé: #221
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Jackpot 2 o o o o o | o
Giải nhất o o o o o 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 500,000đ
Giải ba o o o 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 29/12/2018 18:05
08 36 42 43 50 52 30
Kỳ vé: #220
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 62,343,118,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,420,123,450đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 482 500,000đ
Giải ba o o o 10680 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 27/12/2018 18:05
05 20 33 42 43 50 40
Kỳ vé: #219
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 60,350,101,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,198,677,150đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 604 500,000đ
Giải ba o o o 11273 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 25/12/2018 18:05
03 09 17 21 23 51 15
Kỳ vé: #218
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 58,562,007,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,763,148,550đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 808 500,000đ
Giải ba o o o 15688 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 22/12/2018 18:05
03 08 16 35 39 52 29
Kỳ vé: #217
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 56,763,061,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,563,265,750đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 693 500,000đ
Giải ba o o o 13287 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 20/12/2018 18:05
08 17 24 33 34 44 55
Kỳ vé: #216
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 55,116,976,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,380,367,400đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 618 500,000đ
Giải ba o o o 12349 50,000đ