Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 22/05/2019 18:05
01 13 16 22 23 35
Kỳ vé: #443
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,677,291,500đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 804 300,000đ
Giải ba o o o 14506 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 19/05/2019 18:05
02 11 19 27 30 42
Kỳ vé: #442
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,220,151,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 900 300,000đ
Giải ba o o o 14587 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 17/05/2019 18:05
06 16 18 29 39 43
Kỳ vé: #441
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,892,566,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 931 300,000đ
Giải ba o o o 14250 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 15/05/2019 18:05
17 28 29 33 34 35
Kỳ vé: #440
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,642,166,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 707 300,000đ
Giải ba o o o 13221 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 10/05/2019 18:05
05 23 25 30 35 38
Kỳ vé: #438
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,860,858,500đ
Giải nhất o o o o o 8 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 708 300,000đ
Giải ba o o o 12653 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 08/05/2019 18:05
01 07 08 31 34 45
Kỳ vé: #437
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,557,802,000đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 754 300,000đ
Giải ba o o o 12592 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 05/05/2019 18:05
13 27 30 38 39 41
Kỳ vé: #436
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,321,559,500đ
Giải nhất o o o o o 9 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 676 300,000đ
Giải ba o o o 11367 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 03/05/2019 18:05
01 06 14 31 35 44
Kỳ vé: #435
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 20,603,254,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 742 300,000đ
Giải ba o o o 13289 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 01/05/2019 18:05
18 23 24 27 33 41
Kỳ vé: #434
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,167,212,000đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 661 300,000đ
Giải ba o o o 11369 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 28/04/2019 18:05
04 24 28 30 33 43
Kỳ vé: #433
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,974,733,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 755 300,000đ
Giải ba o o o 12659 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 26/04/2019 18:05
01 02 14 15 16 30
Kỳ vé: #432
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,734,191,500đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 745 300,000đ
Giải ba o o o 12598 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 24/04/2019 18:05
04 07 12 13 20 45
Kỳ vé: #431
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,460,909,500đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 838 300,000đ
Giải ba o o o 13850 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 21/04/2019 18:05
08 11 13 20 41 43
Kỳ vé: #430
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,253,836,000đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 735 300,000đ
Giải ba o o o 11891 30,000đ