Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/03/2019 18:05
05 10 15 19 38 42
Kỳ vé: #414
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,180,566,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 870 300,000đ
Giải ba o o o 14640 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/03/2019 18:05
05 16 24 26 34 44
Kỳ vé: #413
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,014,844,500đ
Giải nhất o o o o o 34 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1070 300,000đ
Giải ba o o o 13801 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 10/03/2019 18:05
05 24 31 32 42 45
Kỳ vé: #412
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 24,935,729,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1145 300,000đ
Giải ba o o o 17867 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 08/03/2019 18:05
04 14 20 27 32 43
Kỳ vé: #411
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,311,659,500đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 953 300,000đ
Giải ba o o o 15887 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 06/03/2019 18:05
02 07 14 24 40 41
Kỳ vé: #410
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/03/2019 18:05
01 13 17 20 30 45
Kỳ vé: #409
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 20,020,723,000đ
Giải nhất o o o o o 12 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 877 300,000đ
Giải ba o o o 14886 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 01/03/2019 18:05
15 23 29 31 38 43
Kỳ vé: #408
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,395,685,000đ
Giải nhất o o o o o 17 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 909 300,000đ
Giải ba o o o 14393 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 27/02/2019 18:05
05 12 15 16 25 35
Kỳ vé: #407
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,899,838,500đ
Giải nhất o o o o o 40 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1179 300,000đ
Giải ba o o o 16382 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 24/02/2019 18:05
01 07 13 23 32 42
Kỳ vé: #406
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,777,343,000đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 846 300,000đ
Giải ba o o o 13951 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/02/2019 18:05
07 10 18 25 44 45
Kỳ vé: #405
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,477,636,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 831 300,000đ
Giải ba o o o 14306 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 20/02/2019 18:05
01 10 15 24 37 45
Kỳ vé: #404
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,180,421,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 963 300,000đ
Giải ba o o o 14502 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 17/02/2019 18:05
11 12 14 25 29 31
Kỳ vé: #403
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 21,973,928,500đ
Giải nhất o o o o o 59 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1029 300,000đ
Giải ba o o o 17088 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/02/2019 18:05
03 22 26 27 30 44
Kỳ vé: #402
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,754,252,000đ
Giải nhất o o o o o 30 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1109 300,000đ
Giải ba o o o 17557 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/02/2019 18:05
05 11 18 33 37 41
Kỳ vé: #401
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,147,983,000đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1093 300,000đ
Giải ba o o o 18161 30,000đ