Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 10/05/2019 18:05
05 23 25 30 35 38
Kỳ vé: #438
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,860,858,500đ
Giải nhất o o o o o 8 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 708 300,000đ
Giải ba o o o 12653 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 08/05/2019 18:05
01 07 08 31 34 45
Kỳ vé: #437
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,557,802,000đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 754 300,000đ
Giải ba o o o 12592 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 05/05/2019 18:05
13 27 30 38 39 41
Kỳ vé: #436
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,321,559,500đ
Giải nhất o o o o o 9 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 676 300,000đ
Giải ba o o o 11367 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 03/05/2019 18:05
01 06 14 31 35 44
Kỳ vé: #435
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 20,603,254,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 742 300,000đ
Giải ba o o o 13289 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 01/05/2019 18:05
18 23 24 27 33 41
Kỳ vé: #434
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,167,212,000đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 661 300,000đ
Giải ba o o o 11369 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 28/04/2019 18:05
04 24 28 30 33 43
Kỳ vé: #433
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,974,733,000đ
Giải nhất o o o o o 18 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 755 300,000đ
Giải ba o o o 12659 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 26/04/2019 18:05
01 02 14 15 16 30
Kỳ vé: #432
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,734,191,500đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 745 300,000đ
Giải ba o o o 12598 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 24/04/2019 18:05
04 07 12 13 20 45
Kỳ vé: #431
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,460,909,500đ
Giải nhất o o o o o 14 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 838 300,000đ
Giải ba o o o 13850 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 21/04/2019 18:05
08 11 13 20 41 43
Kỳ vé: #430
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,253,836,000đ
Giải nhất o o o o o 16 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 735 300,000đ
Giải ba o o o 11891 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 19/04/2019 18:05
01 04 05 12 17 21
Kỳ vé: #429
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,042,826,000đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 889 300,000đ
Giải ba o o o 13140 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 17/04/2019 18:05
07 11 21 25 30 44
Kỳ vé: #428
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 13,225,173,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 770 300,000đ
Giải ba o o o 12946 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 14/04/2019 18:05
04 13 20 34 35 37
Kỳ vé: #427
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 44,071,252,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1015 300,000đ
Giải ba o o o 19036 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 12/04/2019 18:05
03 12 15 16 17 44
Kỳ vé: #426
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ