Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 14/04/2019 18:05
04 13 20 34 35 37
Kỳ vé: #427
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 44,071,252,500đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1015 300,000đ
Giải ba o o o 19036 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 12/04/2019 18:05
03 12 15 16 17 44
Kỳ vé: #426
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 10/04/2019 18:05
07 11 14 30 35 42
Kỳ vé: #425
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,441,477,000đ
Giải nhất o o o o o 21 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1286 300,000đ
Giải ba o o o 21151 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 07/04/2019 18:05
08 10 26 28 32 34
Kỳ vé: #424
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,688,405,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1083 300,000đ
Giải ba o o o 18993 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 05/04/2019 18:05
02 07 25 36 38 43
Kỳ vé: #423
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,177,213,000đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1128 300,000đ
Giải ba o o o 18453 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 03/04/2019 18:05
04 11 18 33 34 45
Kỳ vé: #422
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,129,369,500đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1065 300,000đ
Giải ba o o o 18572 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 31/03/2019 18:05
03 05 19 28 31 38
Kỳ vé: #421
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,437,276,000đ
Giải nhất o o o o o 15 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1085 300,000đ
Giải ba o o o 17793 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 27/03/2019 18:05
09 12 22 24 30 42
Kỳ vé: #419
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,055,913,000đ
Giải nhất o o o o o 26 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1078 300,000đ
Giải ba o o o 16892 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 24/03/2019 18:05
05 17 21 27 34 40
Kỳ vé: #418
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,595,469,000đ
Giải nhất o o o o o 11 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 814 300,000đ
Giải ba o o o 14508 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/03/2019 18:05
01 03 06 13 18 41
Kỳ vé: #417
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,010,166,000đ
Giải nhất o o o o o 13 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 871 300,000đ
Giải ba o o o 14393 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 20/03/2019 18:05
02 07 17 24 29 37
Kỳ vé: #416
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,559,719,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1010 300,000đ
Giải ba o o o 15119 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 17/03/2019 18:05
05 06 16 18 24 42
Kỳ vé: #415
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,253,753,500đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1105 300,000đ
Giải ba o o o 15576 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/03/2019 18:05
05 10 15 19 38 42
Kỳ vé: #414
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,180,566,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 870 300,000đ
Giải ba o o o 14640 30,000đ